Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Aktuality

Dotazník - strategický plán rozvoje obce

Obec Ohrobec má zpracovaný Strategický plán rozvoje obce na období 2012 - 2017.  Současný plán  rozvoje obce se nám z větší části daří plnit. Nastala však doba, kdy Je na místě začít s revizí tohoto dokumentu, tedy doplnit některé záměry a jiné opustit. Celý článek k nahlédnutí - ZDE

Obracíme se proto na Vás jako před několika lety s prosbou o vyplnění dotazníku  - Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31.10.2016. 

Dotazník k vyplnění - ZDE

Doprava do Prahy

   -      Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 12.10.- 22.10.2016 bude, z důvodu realizace inženýrských sítí pro projekt Villas Dolní Břežany, částečně omezený průjezd ulicí Pražská. V místě výkopu bude zajištěn průjezd v šíři min. 4,5 m.

      Dopravní omezení - ulice Pražská

 

   -   MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci se společností ROPID připravila dopravní anketu, jejímž cílem je zjistit zájem obyvatel Zbraslavi a obcí z blízkého okolí o vlakovou dopravu a zavedení nových autobusových linek. Naší obce se přímo dotýká první část ankety - propojení Černošic, Zbraslavi a Dolních Břežan autobusovou linkou. Výsledky této ankety budou sloužit společnosti ROPID jako podklad pro plánování kapacit MHD a rozhodování o případných nových směrech autobusových linek.

      Dopravní anketa MČ Praha-Zbraslav a společnosti ROPID 

      Více informací o anketě naleznete - ZDE.

       Leták ke stažení - ZDE

 

 

DRAKIÁDA 2016

Kulturní výbor obce Ohrobec Vás srdečně zve nadrak-obr

DRAKIÁDU

v sobotu 22. října od 15 hod. na louce mezi Károvem a Lhotou (U Lhoteckého naučného okruhu).

Přineste si draky vyrobené, koupené, papírové, látkové, plastové ...... ale hlavně létavé !

Pokud nebude foukat vítr, bude soutěž ve výrobě a létání vlaštovek.

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 15. října bude proveden sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU:nebezp.o.obr

 ve 12:00 hod.      ulice K lesíčku u restaurace Aristokrat (Károv)

 ve 12:30 hod.      ulice Károvská u pekárny Beruška (Ohrobec).

Nakládka vždy 20 minut !

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Budou se odebírat tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry.

Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !