Aktuality

Šlapeme pro Terezku a Petra

Vzhledem ke karanténním opatřením museli organizátoři původní, na květen plánovou charitativní akci, přeložit na jaro příštího roku. Protože ale Terezka a Petr potřebují pomoci i v tomto těžkém období, rozhodli se organizátoři spustit akci, kterou lze pořádat i v těchto dnech.

Více informací - zde.

Přihlášení pomocí formuláře - ZDE

Garantem akce je česká reprezentantka Cross Country Karla Štěpánová, která zároveň vylosuje v týdnu od 22.6.2020 výherce ze všech startovních čísel.

Výsledky zápisu do mateřské školy Ohrobec

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 naleznete - ZDE

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový domovní odpad bude možno vynéstvo obr 

od 12. června cca 12 h. do 13. června do cca 12 h.  do přistavených kontenjerů na tato místa:

1) křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2) ulice V Zahrádkách ( u kontejnerů)

3) ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka Károvská - Na Širokém I

5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6) křižovatka Meruňková - Jarovská

7) pro občany v Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára v sobotu 13. června  v čase 8:30 - 9:00 h. před dům čp. 59.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce  jiné podobné  větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (lednice, televize, barvy, baterie, oleje a podobné).

(nebezpečný odpad bude vyvážen v obci 27.6.)

Protest proti spolufinancování kompenzačního bonusu

26. května bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o dopadech zákona o komenzačním bonusu pro samosprávy, kterým dojde pro obce k výrazné ztrátě na dani z příjmu fyzických osob. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní.

Obecní svazy vyhlašují Černý den pro obce a kraje. Jednalo by se o dopad na každého obyvatele - ZDE