Z důvodu úpravy koryta a zatrubnění vodního toku Ohrobeckého potoka (brodek na konci cyklostezky u Jarova) bude v termínu od 19.11.2020 do 31.1.2021 cyklostezka uzavřena.