Vzhledem k množícím se dotazům ohledně nové ceny za svoz BIO odpadu si Vás dovoluji oslovit ohledně souhrnných informací ohledně nových smluv. Na konci února byli klienti z Vaší oblasti osloveni  ohledně ukončení stávající smlouvy společně s novým návrhem na pokračování spolupráce.

Součástí nového návrhu smlouvy je příloha – výpočtový list, na kterém je uvedena  cena za rok 12 měsíc bez DPH, bohužel systém neumí vytvořit výpočtový list, kde by byla zohledněna sezóna – tedy 8 měsíců svozu, které jsou následně klientům fakturovány.

Nové ceny naleznete na našich webových stránkách – formulář pro nové klienty https://www.psas.cz/bio/0-0

Volba – občan (nájemník) – mimo komunální systém

Cena za odvoz:

Sezónní svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 1482,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 1 942,- Kč

Celoroční svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 2 220,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 2 904,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH za rok.

 

zákaznické centrum Pražské služby, a.s.