MAS Dolnobřežansko o.p.s.vyhlašuje:logo mas

výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Programu rozvoje venkovana období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

Termín vyhlášení výzvy: 17. února 2021

Termín příjmu žádostí: od 17. února 2021 do 31. března 2021,

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portálfarmáře.

Podrobné informace včetně seznamu témat - ZDE