Obec Ohrobec zajistila 250 ks respirátorů FFP2 .

Respirátory rozvezeme občanům s trvalým bydlištěm v obci ve věku od 78 let, kdy každý obdrží v balení 5 ks respirátorů.