Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 16. října: 

  •  ve  12.00  hod     ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
  • ve   12.30 hod      u autobusové zastávky  u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka 20 minut
  • pro občany v Ohrobeckém  údolí bude přistavena multikára od 11:00 do 11:30 h před dům čp. 59.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:  staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný, nedemontovaný!