V Dolních Břežanech, z důvodu stavební úpravy propustku, dojde k úplné uzavírce silnice III/10115, ulice „K Točné“ v termínech: 9. -10. , 16. -17., 23.- 24. a 30.-31. 10. 2021. Mimo úplnou uzavírku, ve všedních dnech, budou stavební práce prováděny za provozu.