Zastupitelstvo obce Ohrobec na svém zasedání dne 15.12.2021 schválilo vyhlášení dotace na rok 2022.znak2

Základní infromace a stanovení pravidel  pro podání žádosti o dotaci - ZDE