Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoKapacita očkování, které zajišťuje Obec Dolní Břežany ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a organizací VIGVAM, dne 6. 5. 2021 ve sportovní hale je již zcela naplněna.

OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19 

Od pátku  30.4. 2021 začínáme očkovat proti Covid 19. Dostali jsme omezené množství vakcín. 

Do pátku 30.4.21 upřednostníme objednání kategorie 70+ věku , od pondělí  3.5. 21 uvolníme kategorii 60+ věku a  od  středy 5.5. 2021 55+ věku. 

Jedná se o vakcínu AstraZeneca. Termín si rezervujte telefonátem v naší ordinaci. NEPIŠTE SMS !

Můžeme  očkovat pouze naše pacienty.

MUDr. Klára Matoušová

praktický lékař pro dospělé

Vestecká 2, Zlatníky-Hodkovice

tel: 775755001

KC Čtyřlístek, vzhledem k velkému zájmu, nabízí další letní příměstský tábor s názvem "Já, padouch", tentokrát v termínu 9.8. - 13.8.2021  podrobnosti - ZDEctyrlistek logo

Letní příměstské TENISOVÉ tábory  podrobnosti - ZDE

KC Čtyřlístek, z.ú.

Na Výslunní 229, Zvole

tel. 733 761 419

ermail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Web: www.centrumctyrlistek.com 

 

Kontejner na bioodpad byl přesunut ze stanoviště v ul. K Vranému do ul. U Rybníků II u hasičské zbrojnice.

Kontejnery na bioodpad jsou umístěny od dubna do konce října na tato stanoviště: bio kontejner.obr

  • KÁROV - v ul. Lipová u ČOV 
  • OHROBEC - v ul. U Rybníků II u hasičské zbrojnice

Vážení rodiče,zs ohrobec

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání společně s kopií rodného listu mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

a) 12. 4. – 21. 4. 2021
– do datové schránky školy: 3c9fs3z
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
– e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – nutný elektronický podpis zákonného zástupce
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

b) 20. 4. – 21. 4. 2021 vždy od 10:00 do 16:00 – osobním podáním ve škole,
z hygienických důvodů nutná rezervace termínu v období 16. 4. – 19. 4. 2021 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (20. a 21. dubna 2020), domluvte si do 19. dubna 2021 individuální termín se zástupcem ředitelky školy panem Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 602 539 738; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů náležitě potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

1) Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.
c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září–prosinec školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden–červen školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do ohrobecké školy jsou stanovena kritéria.  

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.  Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace stanovuje na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění následující kritéria, podle kterých bude postupovat při posuzování žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

Do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace budou až do maximální kapacity školy přijímáni:

1. žáci s odkladem školní docházky k 1. 9. 2021 a trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
2. žáci s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
3. žáci, kteří nemají trvalé bydliště v obci Ohrobec, budou přijímáni v případě volné kapacity školy
4. v případě, že o přijetí k základnímu vzdělávání žádá více žáků s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec, než je kapacita školy, využije ředitelka transparentního losování dle doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn.: 14/2017/DIS/VB.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 18.

Žádost o přijetí do ZŚ - formulář - ZDE

23. - 25.4.2021kominik.obr

Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě, včetně vyhotovení zprávy lsze objednat na obecním úřadě na tel. 257 760 338,  736 621 921 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Práci bude provádět osvědčená firma : Branické kominictví, Údolní 1103, Praha 4

Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka).
Z důvodu potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v katastrálním území Třebotov (Praha-západ), je katastrální území Ohrobec zařazeno do pásma dozoru, v kterém platí opatření, uvedená v Nařízení Státní veterinární správy  - ZDE.
Prosíme všechny chovatele opeřenců, aby se s tímto Nařízením seznámili .
Informační leták o ptačí chřipce na území Středočeského kraje - ZDE

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V přrodlouženém termínu do 11.5.2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce https://scitani.cz/, nebo v mobilní aplikaci. Podrobní informace naleznete - ZDE
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. 
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Oznámení o konání Sčítání lidu se základními informaceni naleznete - ZDE

Stránku Sčítání 2021 najdete na Facebooku a na Instagramu.

V pátek 9.4.2021 se od 20:00h, koná online cestovatelská přednáška Martina Mykisky s názvem: "AFGHANISTÁN - ZEMĚ PRACHU A RŮŽÍ". 

Pro Martina Mykisku je cestování a poznávání jiných zemí životní náplní.  Navštívil od Himalájí, Antarktidy, Afghánistánu mnoho krásných míst naší Země, poznal mnoho jiných způsobů života.

Sám k  přednášce uvádí:

„Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich... V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu...
Během celého vyprávění vás postupně seznámím s řadou místních obyvatel, které jsem na svých dvou cestách poznal, vyzpovídal anebo jinak navázal kontakt. Hloubka a směs lidství a hrdosti, jakou jsem často objevoval u Afghánců mezi ruinami jejich totálně zničené země, byla něco, co vezme za srdce snad každého aspoň trochu přemýšlivého člověka..“.

 

O přihlašovací údaje s podrobným návodem k přihlášení pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.