Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE - ZDE

Platnost dokumentu 2018 - 2023

 Rozpracované akce

 • Stavba chodníku v ulici U Rybníků II - od křižovatky s ul. Zvolská až k mateřské školce. Předpoklad realizace akce je rok 2020.
 • Odbahnění horního rybníku - obec obdržela dotaci ve výši 780.918,- Kč ze Středočeského kraje. Výběrové řízení na realizaci v 10/2020.
 • Wifi - podpora připojení k internetu  - obec obdržela grant ve výši 15.000,- Kč Euro. 
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - je podána žádost o dotaci.
 • Přístavba budovy základní školy o 2 učebny - vyřizuje se stavební povolení
 • Vybudování II. stupně základní školy  obci - žádost o dotaci byla podána v 10/2020
 • Obnova křížku v obci Ohrobec - obec obdržela dotaci ve výši 76.475,- Kč. Předpoklad realizace je do 15.11.2020
 • Zřízení nového přivaděče vody - za předpokladu zajištění finančních prostředků formou dotace - předpoklad dokončení díla 2023.
 • Oprava komunikací v obci - obec ročně investuje cca 1 mil. Kč. , opravují se komunikace ve vlastním majetku. 
 • Úprava hráze rybníku - vyřizují se žádosti o dodatečné dědické řízení u sedmi zemřelých majitelů dotčených pozemků.

Dokončené akce - rok 2018 - 2019

 • Obchod se smíšeným zbožím -  02/2018 provedena demolice obchodu. V roce 2019 -  zahájena stavba obchodu, vítěznou firmou z výběrového řízení. Stavba musela být zastavena z důvodu hrubého porušení smlouvy. 12/2019 nové výběrové řízení na dostavbu obchodu. S vítěznou firmou nebyla podepsána Smlouva o dílo z důvodu jejich žádosti o navýšení celkové částky před uzavřením Smlouvy o dílo. V 03/2020  další výběrové řízení. Firma dokončila stavbu v 09/2020.  
 • Stavba chodníku a nových autobusových zastávek v ulici Zvolská  - Obec Ohrobec dokončila v roce 2019 stavbu chodníku a obdržel dotaci na tuto stavbu od Evropské unie ve výši 4.144.461,85 Kč.
 • Oprava čističky odpadních vod v Ohrobci - proběhla v roce 2018. Obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 2.748.000,- Kč.
 • Výstavba tělocvičny - Vítězné firmě z výběrového řízení bylo 13.8.2018 předáno staveniště na stavbu tělocvičny. Stavba byla dokončena v 08/2019.