Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE - ZDE

Platnost dokumentu 2018 - 2023

 Rozpracované akce

  • Stavba chodníku v ulici U Rybníků II - od křižovatky s ul. Zvolská až k mateřské školce. Předpoklad realizace akce je rok 2020.
  • Obchod se smíšeným zbožím -  02/2018 provedena demolice obchodu. V roce 2019 - byla zahájena stavba obchodu, prováděna vítěznou firmou výběrového řízení. Stavba musela být zastavena z důvodu hrubého porušení smlouvy. 12/2019 nové výběrové řízení na dostavbu obchodu,
  •  Zřízení nového přivaděče vody - za předpokladu zajištění finančních prostředků formou dotace - předpoklad dokončení díla 2023.
  •  Oprava komunkací v obci - obec ročně investuje cca 1 mil. Kč. , opravují se komunikace ve vlastním majetku. 
  •  Úprava hráze rybníku - vyřizují se žádosti o dodatečné dědické řízení u sedmi zemřelých majitelů dotčených pozemků.

 

Dokončené akce - rok 2018 - 2019

  • Stavba chodníku a nových autobusových zastávek v ulici Zvolská  - Obec Ohrobec dokončila v roce 2019 stavbu chodníku a obdržel dotaci na tuto stavbu od Evropské unie ve výši 4.144.461,85 Kč.
  •  Oprava čističky odpadních vod v Ohrobci - proběhla v roce 2018. Obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 2.748.000,- Kč.
  • Výstavba tělocvičny - Vítězné firmě z výběrového řízení bylo 13.8.2018 předáno staveniště na stavbu tělocvičny. Stavba byla dokončena v 08/2019.