Nabídka práce v regionu

 

NABÍDKA PRÁCE V NAŠEM REGIONU

 
  Více informací ZDE  

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


Odpady

KOMUNÁLNÍ ODPADY

jsou v obci sváženy společností FCC Česká republika spol. s r.o. vždy v pátek. 

 

 

TŘÍDĚNÉ ODPADY V OBCI - ROK 2019

 

Vývozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu je v obci řešen formou mobilních svozů.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.vo obr

Kontejnery jsou přistavovány v pátek v odpoledních hodinách a opváženy v sobotu po 12 h. na stanoviště:

1.       křižovatka K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2.       ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3.       ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4.       křižovatka  Károvská – Na Širokém I (u kontejnerů)   

5.       ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6.       křižovatka  Meruňková - Jarovská

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy přistavena mjultikára před dům čp. 59 v sobotu daného termínu svozu od 8:30 do 9:00 hodin.

Plánované svozy velkoobjemohé odpadu na rok 2019:

 •  15.  3. - 16.  3. 
 •  14.  6. - 15.  6.
 •   4. 10. -  5. 10.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Odebírají se tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry, případně jiné.nebezp.o.obr

 Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat ! (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 

 1.     12.00  hod     ulice k Lesíčku u Restaurace (Károv)   - nakládka  20 minut
 2.     12.30 hod      u pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka  20 minut

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je přistavována multikára před dům čp. 59, v daný termín svozu od 9:00h do 9:30 h.

Plánované svozy nebezpečního odpadu pro rok 2018:

 •  30.  3.
 •    9. 10. 

 

 PAPÍR, PLASTY včetně PET lahví, SKLO

Kontejnery pro tyto tříděné složky jsou umístěny v obci na stanovištích:

$         1.       v ulici K Vranému (u bývalého obchodu)kontejnery.obr

           2.       u křižovatky Průběžná – K Vranému

           3.       v ulici V Zahrádkách

           4.       v ulici Lhotecká

           5.       v ulici Oblouková ( u čp. 215)

           6.       v ulici Oblouková ( u čp. 236)

           7.       v ulici Na Širokém III

           8.       v ulici Meruňková

           9.       v ulici K Lesíčku

          10.      v Ohrobeckém údolí

 

 

SBĚR ODĚVŮ

Kontejnery na použité šatstvo, obuv a textil k dalšímu použití jsou umístěny v obci na stanovištích:kontejner-odevy-obr

     1.      v ulici Na Širokém III

     2.      v ulici K Vranému (u bývalého obchodu)

     3.      v ulici K Lesíčku (u pizzerie Aristokrat)

     4.      v Ohrobeckém údolí

 

  KOVYkontejner-ko.obr

Kontejner na kovové obaly je umístěn v obci na stanoviště tříděného odpadu u křižovatky Průběžná – K Vranému.

Do kontejneru se odkládají: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od piva a limonád, alobal a tuby, ostatní kovy z domácnosti (nádobí apod.)

Větší kovový odpad lze odložit, po domluvě na OÚ, v obecním statku (U Rybníků II za čp. 30)

 

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE A AKUMULÁTORY, SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (žárovky,asekol-kontejner.obr zářivky), CARTRIDGE, TONERY

Lze odkládat do sběrných nádob umístěných v budově obecního úřadu.

 

BIOODPAD

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažďován do velkoobjemových kontejnerů vždy od dubna do října kalendářního roku v katastru obce na stanovištích:bioodpad obr.

              1.       v ulici Lipová u ČOV  (KÁROV)

              2.        v ulici K Vranému (u bývalého obchodu  (OHROBEC).

Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD do kontejnerů ODKLÁDAT BEZ OBALU!

 

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu přes společnost Pražské služby

nebo přes společnost FCC (bývalá A.S.A.) za úplatu. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu

daného kalendářního roku. Frekvence svozu je 1 x za 14 dní. Nádoba je dána do pronájmu, možnost výběru nádoby:

            spol. Pražské služby: obsah nádob 120 l. a 240 l.bio.obr

                           spol. FCC: obsah nádob 140 l. a 240 l.

 

Pražské služby cena za sezonní svoz: za nádobu 120 l. – 780,- Kč, za nádobu 240 l. – 1.248,- Kč.

 Další podrobné informace s možností objednání služby svozu bioodpadu Online nalezne na www.psas.cz . 

 •  svozový den  pro rok 2019 je SOBOTA v sudém týdnu
 • první svoz  - 6.4.
 • poslední svoz - 30.11.

 Společnost FCC cena za sezonní svoz: za nádobu 140l. – 774,- Kč, za nádobu 240l. – 1.022- Kč.

 •       svozový den pro rok 2019 je  PÁTEK v lichém týdnu
 •       první svoz -  29.3.
 •       poslední svoz -  22.11.

 Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě v Ohrobci.