VELKOOBJEMOVÝ DOMOVNÍ ODPAD bude možno vynéstvo obr

od 1. července cca 10 h. do 2. čevrence do 12 h. do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému  - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I
  • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  • křitžovatka Meruňková - Jarovská
  • pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 2. 7.  od 8:30 h do 9 h. před dům čp. 59 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

Herecký Roj Ohrobeckýck Buditelů pane vy jste vdova.obr

v sobotu 25.6.2022, ve 20:00 hodin, mezi rybníky

uvádí

PANE, VY JSTE VDOVA !

Pozvánka - ZDE

10. května 2022 postihlo neštěstí rodinu Matějíčkových ze Zvole - jejich pracně budovaný dům poškodil požár.pozar matejicek.obr

Prostřednictvím transparentního účtu, který založil Bedřich Chaloupka,  je možno dle návodu v přiloženém letáku přispět finančním darem.

Leták - ZDE

Od 6. června do konce srpna mohou nízkopříjmové domácnosti ve Středočeském kraji požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.logo ku

Základní souhrnné informace naleznete - ZDE

Podrobný popis postupu při podání žádosti o dotaci  - ZDE