Dne 8.6.2023 - čtvrtek bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:

 • 16:00 - 16:30 h. - Ohrobec: před obecním úřadem ul. U Rybníků II 30pes
 • 16:45 - 17:00 h. - Károv: na II. zastávce ul. Károvská

Cena 1 očkování:         200,- Kč

Očkování kombinace:   400,- Kč

Očkování provede MVDr. Svoboda. 

S sebou očkovací průkaz.

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Obec Ohrobec připravuje nový strategický plán svého rozvoje pro další zhruba desetileté období.znak obce

Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec pro konkrétní aktivity, které by měly být v příštích letech realizovány.

Názor obyvatel obce považujeme v této věci za velice důležitý, proto bychom rádi požádali o účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím ON-LINE FORMULÁŘE - ZDE

 

Možné formy zapojení:

1) Účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím on-line formuláře. Tento formulář je k dispozici také v tištěné podobě. Můžete si jej vyzvednout na těchto místech:

 • obchod U Kapitána, Zvolská 595, Ohrobec
 • obchod (bývalá pekárna), Károvská 128, Ohrobec
 • restaurace U Trojánků, U Rybníků I 10, Ohrobec. 

Dotazníkové šetření bude probíhat do 31. 5. 2023 a jeho výsledky budou poté zveřejněny na webových stránkách obce a v sprnovém zpravodaji.

2) Účast na setkání pracovních skupin k jednotlivým tématům v září 2023 – termíny setkání budou zveřejněny na webu obce Ohrobec spolu s garanty jednotlivých skupin ke konci srpna. Předpokládáme setkání v čase od 17:30 do 20:00.

3) Zpracování konkrétních námětů a připomínek – které můžete zasílat rovněž do 31. 5. 2023 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci sdružení obcí v MAS Dolnobřežansko máme  nové logo mas

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE.

Na sociální pracovnice se můžete obracet v případě, že máte zdravotní postižení, jste v tíživé sociální situaci nebo máte někoho takového v rodině či ve svém okolí a nejste si jisti, zda máte nárok na dávky či příspěvky. Sociální pracovnice za Vámi může přijet do Vašeho bydliště nebo si domluvíte schůzku na  jiném místě.

V jaké situaci se na ně můžete například obracet?

 • Někdo v rodině vážně onemocněl a nevíte jak sami zvládnout péči?
 • Máte zdravotní postižení vy nebo někdo v rodině a potřebujete podporu?
 • Máte potíže s financemi a chybí Vám peníze na důstojný život?
 • Nevíte na jaké příspěvky máte nárok, nevíte si rady s formuláři?
 • Nezvládáte již sami své životní potřeby a nevíte kam se obrátit?

 

Kontakty:

Mgr. Daniela Musilová                                                  Jarmila Červenková

Tel.:   +420 702 003 062                                                 Tel.: +420 724 312 760

Email: musilova@mas-dolnobrezansko.cz                Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.