Sběr nebezpečného odpadu bude proveden 27. června 2020nebezp.o.obr

  • ve 12:00 hodin - Károv - v ulici K Lesíčku u restaurace (nakládka 20 minut)
  • ve 12:30 hodin - Ohrobec - v ulici Károvská  u pekárny Beruška (nakládka 20 minut).

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

  • v Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára od 10:00 do 10:30 hodin.

Budou se odebírat tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry.

Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !  (např. stavební nateriály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).