Časový plán cesty Mikuláše Ohrobcem s místy, kde Mikuláš zastaví - ZDE

Milí sousedé,mikulas

v minulých letech nás pravidelně poctil svou návštěvou svatý Mikuláš s doprovodem. Díky pomoci lidí z JK Harfa přijížděl ve zdobeném kočáře taženým koňmi. Letos opět přijede a vynasnažíme se, aby si ho děti užily, i když to bude jiné než obvykle.

Mikuláš s doprovodem bude v sobotu 5.12. v podvečer (17-19 hod.) projíždět ulicemi Ohrobce a podle možností bude zastavovat, aby dětem zamával. Děti asi nebudou společně říkat básničky ani zpívat, Mikuláš nebude rozdávat dárky. Děti by mu ale mohly nakreslit a předat obrázek a Mikuláš by jim na oplátku mohl sdělit, že jim nechá nadílku za oknem - ta už ale bude na vás - na rodičích.

Mapu a časy průjezdu ulicemi ještě připravujeme a koncem příštího týdne je pošleme emailem a zveřejníme na webu obce. Věřím, že by se nám i tentokrát mohl Mikuláš vydařiit.

V.Škván