V sobotu dne   20.3.2021 bude proveden sběr  nebezpečného odpadu.

  • ve  12.00  hod   ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
  • ve  12.30 hod   u autob. zast. u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) -  nakládka 20 minut

 (v 11.30 hod  -  pro občany obce Dol. Břežany –  Na Zálepech - Spojovací u č.p. 67 na konci ulice /U Maňasky/  - nakládka 20  minut )

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před RD čp. 59 v čase: 11:00 - 11:30 hodin.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   

Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

  ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !   (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech)