OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODYlogo 1 scv

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 5 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním řadu bude přerušena dodávka vody v termínu:

od 20.02.2024 od 09:00 hod. do 20.02.2024 do 12:00 hod.

V oblasti: ORP: Černošice Číslo události: 824900121 Obec: Ohrobec Způsobené: Výměnou předávacího vodoměru pro obec Ohrobec

Ve shora uvedeném čase proběhne výměna předávacího vodoměru pro obec Ohrobec. Po výměně vodoměru bude provedeno odkalení vodovodního řadu obce Ohrobec, při kterém může lokálně docházet k poklesu tlaku a dočasnému zakalení pitné vody.

Části lokality zásobované z předávacího místa Lhota u Dolních Břežan – ulice K lesíčku, Višňová – nebudou výlukou dotčeny.

Náhradní zásobování: nebude zajištěno

V této souvislosti vyzývá společnost 1.SčV,a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. Případné další informace podává nepřetržitě zákaznická linka: 840111322, 601275275.

Omlouváme se Vám za způsobené problémy v zásobování vodou.

V průběhu prací na vodovodu a následující den lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal.