UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OHROBECKÉM POTOCEznak obce

V měsíci prosinci započaly práce na Ohrobeckém potoce.

 Jedná se o tyto práce:

oprava opevnění, oprava dopadišť stupňů(kompletní opravy kamennou rovnaninou na štět nebo opravy dlažby betonu), odstranění  nánosů a sedimentů z průtočného profilu koryta toku, odstranění náletových dřevin. Veškeré úpravy proběhnou ve stávajícím korytě ohrobeckého potoka v obydlené části Ohrobeckého údolí.

Udržovací práce jsou plánovanou stavbu, která proběhla schválením Městského úřadu Černošice, odbor životního prostředí.

Práce by měly pokračovat i během ledna. Ukončení závisí na počasí.