Vzhledem k šířícím se nepravdám o podobě rozpočtu na kulturní a společenské akce pro především seniory, starosta detailně představil tuto část rozpočtu na jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2014 a uvedl následující fakta:

a) rozpočet kulturního výboru na rok 2015 je v celkové výši 150.000,-Kč, což je více než v předcházejících letech (2009-2013) jak z pohledu výše rozpočtu, tak počtu akcí. Letošní rok ještě není uzavřen.

b) akce pro seniory (ve věku 65) - jedná se o 171 osob         45.000,- Kč

c) akce pro všechny občany, včetně seniorů                         44.000,- Kč

d) akce pro děti (ve věku 0 - 10 let)             177 dětí           18.000,- Kč

e) vítání občánků                                                             12.000,- Kč

f) rezerva kulturního výboru                                               30.500,- Kč.

Vánoční setkání seniorů ještě v letošním roce  .............................

 

Celé znění včetně  detailního rozpočtu kulturní a sociální komise na rok 2015 - ZDE