Přihlášení k odběru zpráv

 

Přejete si dostávat informace z našeho webu formou sms nebo emailů ?

 
 

Stačí vyplnit formulář  zde

Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoZŠ a MŠ Ohrobec, SDH a OÚ Ohrobec Vás srdečně zvou nadetsky den.obr

DĚTSKÝ DEN  LOS MAFIÁNOS

v pátek 31.5.2024 od 15 do 18 hodin na hřišti před školou.

Díky hasičům na závěr bude opět pěna !

Po ukončení, v 18 h. zapálíme ohýnek, vezměte s sebou něco na opékání !

Sokol Vrané nad  Vltavou pořádá  sokolský přímětský tábor pro děti 4 - 10 let , 12. - 16. srpna 2024 - podrobné informace - ZDE

ZO ČSOP Zvoneček pořádá keramicko výtvarný příměstský tábor  29.7. - 2.8.2024 - podrobné informace - ZDE

Sbor dobrovolných hasičů Ohrobec si Vás dovoluje informovat 

O SVOZU ŽELEZNÉHO A ELEKTRO ODPADUzelezo

v neděli 2.6. od 8:00 do 11:00 h.

Železný a elektro odpad bude možné svážet na dvůr obce. Prosíme občany, kteří budou potřebovat s odvozem pomoc, aby zaslali sms na tel. 601 589 238 s adresou, kde bude železný a elektro odpad složen. Nejpozději však do 28.5.2024

 

za výbor SDH Ohrobec: Tomáš Hais, starosta SDH

Sousedské letní kino Károv zve všechny, v pátek 7.6.2024 na dětské hřiště u Aristokrata (ul. K Lesíčku),  na promítání filmusousedske letni kino

MAMMA MIA !

Od 18 h. bude hrát kapela "Ještě můžem ... "

promítání začne po setmění.

Vezměte si podsedáky a něco na zub pro sousedy.

Pozvánka - ZDE

Společná diskuze rodičů s psycholožkou PhDr. Simonou Žižkovou zabývající se podporou rodičů i dětí ve školách.

Kdy: 21.5. od 17:30 do 19:00 h.

Kde: ZŠ Zdiměřice

Pozvánka - ZDE

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu za úplatu přes Obec Ohrobec. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu daného kalendářního roku. Frekvence svozu je 1 x za 14 dní. Nádoba o velikosti 240 l. je dána zdarma do pronájmu, možnost výběru nádoby:

           bio.obr

       Cena za sezonní svoz na rok 2024: nádoba 240l. –  1.300,- Kč.

 

 •       svozový den pro rok 2024 je ... v sudém týdnu PONDĚLÍ  - NÁDOBY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY K VÝSYPU JIŽ OD 6 H. RÁNO !!!
 •         první svoz -             1. dubna
 •         poslední svoz   -   25. listopadu

 Rozpis jednotlivých svozů v roce 2024 - ZDE

Pražské služby od roku 2024 ukončily vývoz sezónního bioodpadu z obce Ohrobec.

Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě.

V sobotu 25.5.2024 se od 14:00 hpdin koná ve Staré škole ve Vraném nad Vltavoustara skola vrane

BENEFICE pro Starou školu.

Program naleznete - ZDE

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:evropsky parlament

 • v  pátek dne 7. června 2024 od  14. 00 hodin  do 22. 00 hodin   a
 • v  sobotu dne 8. června 2024 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

 

 1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. .1  je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese U Rybníků II 30, Ohrobec  pro voliče bydlící v obci Ohrobec.
 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
 3. Volební místnost nemá bezbariérový přístup.

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024 - ZDE

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a)  ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

celé znění Nařízení č. 3/2020 - ZDE

Podkategorie