Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoPříznici sportu a latinsko-amerických rytmů jsou zvání v sobotu 21. srpna do Ohrobec mezi rybníky nakuli.obr

8. ročník nohejbalového turnaje Kulí memoriál.

Prezentace týmů do 8:30 hod., zahájení turnaje v 9:00 hod. Hraje se na tři dopady dle pravidel ČNS. Startovné činí 300,- Kč/tým.

Večer koktejly a tacos v latinských rytmech báječné kapely. 

"Vemte děti a přátelé a doražte se pobavit a povzbudit sportovní výkony".

Registrovat se je možné na tel. 725 805 444.

Pozvánka k nahlédnutí - ZDE

referendum baner

Na zasedání zastupitelstva obce, dne 28.6.2021, zastupitelé odsouhlasili vyhlášení místního referenda, kde  občané rozhodnou, zda II. stupeň základní školy bude či nebude  postaven na části pozemku par.č. 469/5 - viz studie budovy II. stupně ZŠ .

Oznámení o době a místě konání místního referenda nalezente - ZDE

Informační leták k referendu naleznete - ZDE

Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu konaném dne 30. července 2021 v Ohrobci - ZDE

Znalecký posudek -  stanovení :

 • nákladové ceny záměru výstavby II. stupně ZŠ na pozemku par.č. 469/5
 • nákladové ceny záměru výstavby II. stupně ZŠ a stanovení tržní hodnoty pozemku, který není ve vlastnictví Obce
 • nákladové ceny záměru výstavby I. a II. stupně ZŠ, včetně tělocvičny a stanovení tržní hodnoty pozemku, který není ve vlastnictví Obce

Znalecký posudek je k nahlédnutí - ZDE

Studie budovy II. stupně základní školy v Ohobci je k nahlédnutí - ZDEskola 2.obr

Fámy versus skutečnost ohledně stavby II. stupně základní školy v Ohrobci - ZDE

Na zasedání zastupitelstva obce, dne 9.6.2021, upozornili občané na pozemky v k.ú. Ohrobec, které jsou nabídnuty k prodeji a mohly by být vhodné pro stavbu školy.

Jedná se o pozemky  na poli mezi Ohrobcem a Károvem par.č. 295 o  výměře  3093 m2, par.č. 296 o výměře 3388 m, par.č. 297 o výměře 10610 m. Tyto pozemky tvoří souvislý pás o šíři 27,34 m.  K těmto pozemkům je ještě zahrnutý k prodeji pozemek par.č. 320 o výměře 7373 m, který je v pásu o šíři 12,7 m. V příloze jsou pozemky zvýrazněny - ZDE

Další návrh byl od zastupitele pana V. Strouhala, umístit stavbu základní školy pro 1. –  9. třídu na pozemku par.č. 562 (dvůr za stávajícím obecním úřadem). Tento návrh byl podpořen peticí občanů obce.

Zastavěná plocha nové budovy by byla cca 700 m2, výška budovy 3 podlaží tj. 15 m + parkoviště plocha 550 m.

Návrh neodpovídá regulativům „Územního plánu“, která povolují zastavěnost pozemků do 70%, ozelenění pozemku 20%, max. výška budovy 10 m.

Dále návrh neodpovídá hygienickým normám (zastínění budovy MŠ), protipožárním předpisům (odstupové vzdálenosti od stávajících budov).

V příloze je do mapy zakreslený prostor navrhované stavby budovy ZŚ - ZDE

Do naší obce bude opět přijíždět Míra borůvka, který vozí chlazené borůvky z Kralického sněžníku.

Cena borůvek: 130,- Kč/ litr

Termíny : středa    28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.

čas: 09:00 - 09:45 h.

místo: parkoviště u obecního úřadu  U Rybníků II čp. 30, Ohrobec

Dovolujeme si Vás pozvat na letní setkání "SENIOR KLUBU"slunecnice.obr

v neděli 8. srpna 2021 ve 14:00 hodin v restauraci U Trojánků.

Těšíme se na shledání s Vámi.

MUDr. Klára Matoušová, praktický lékař - dovolená léto 2021

 •  12.ČERVENCE  AŽ  23.ČERVENCE 2021  
 •  9. SRPNA AŽ 13. SRPNA  2021 

Zástup  MUDr. Kovandová, Budějovická 4, Jesenice u Prahy

Termín vyšetření si předem domluvte telefonicky: 241 932 010

Ordinační hodiny:

Po, út, st    7:30- 13:00

Čt            14:00- 18:00

Pá             7:30- 12:00

Městský úřad Černošice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

 • vedoucí odboru územního plánování - ZDE
 • referenta/ku oddělení péče o krajinu - ZDE
 • referenta/ku oddělení vodního hospodářství - ZDE

Potenciál pro financování rozvoje technologií, procesů v soukromých firmách, společnostech – zásobník investičních a inovačních projektů

Obracíme se na firmy, podnikatele. MAS Dolnobřežansko připravuje strategii území. Ta má potenciál být dokumentem, díky němuž bude získání finanční podpory na rozvoj či modernizaci lépe zdůvodněné. Jedná se samozřejmě o finanční prostředky, které mohou z EU i národních zdrojů plynout do našeho území. Tedy území mikroregionu Dolnobřežansko.

Předpokládáme, že EU i stát bude v rámci podpory podnikatelského sektoru financovat zejména:

 1. Podpora technologické inovace podniků (stroje a technologie pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru).
 2. Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. eng., FVE, FTE, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízeních). Energetický management (měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií). Podpora zapojení podniků do komunitní energetiky.
 3. Podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních).
 4. SW inovace v podnicích (eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti).
 5. Podpora čisté dopravy, elektromobility (včetně vodíkového pohonu a plug-in hybridních aut), sdílení (car sharing).
 6. Spolupráce v oblasti využití moderních technologií (spolupráce zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru – zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou).

Na tomto odkaze  https://forms.gle/qAmPFggsmf1zR2mcA najdete jednoduchý formulář k vyplnění záměrů, který nám bude sloužit jako podklad pro doplnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území Dolnobřežansko.

Příměstské tábory jsou organizované za podpory MŠMT a hlavní myšlenkou je pomoci dětem navázat opět sociální kontakty.  Těšit se děti mohou  na spoustu her, zážitků, výletů a zároveň zábavnou a hravou formou připomeneme to, co možná zapomněly, nebo na co nebyl při distanční výuce čas.

Pro koho jsou tábory určené?   Pro všechny děti od ukončené 1. třídy  až do 9. ročníku ZŠ.   Tábory budou probíhat celé letní prázdniny v Ohrobci, v Praze i blízkém okolí.

Veškeré infromace naleznete - ZDE

Velkoobjemový domovní odpad bude možno vynést vo obr

od 2. července 2021 v dopoledních hodinách  do  3. července 2021 do 12 h.

do přistavených kontejnerů na tato místa: 

 • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
 • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
 • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
 • křižovatka Károvská - Na Širokém I
 • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
 • křižovatka Meruňková - Jarovská
 • pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena mulitkára v sobotu 3. července před dům čp. 59 od 8:30 h do 9 h.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečené odpady!