Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoSčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V přrodlouženém termínu do 11.5.2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce https://scitani.cz/, nebo v mobilní aplikaci. Podrobní informace naleznete - ZDE
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. 
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Oznámení o konání Sčítání lidu se základními informaceni naleznete - ZDE

Stránku Sčítání 2021 najdete na Facebooku a na Instagramu.

V pátek 9.4.2021 se od 20:00h, koná online cestovatelská přednáška Martina Mykisky s názvem: "AFGHANISTÁN - ZEMĚ PRACHU A RŮŽÍ". 

Pro Martina Mykisku je cestování a poznávání jiných zemí životní náplní.  Navštívil od Himalájí, Antarktidy, Afghánistánu mnoho krásných míst naší Země, poznal mnoho jiných způsobů života.

Sám k  přednášce uvádí:

„Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich... V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu...
Během celého vyprávění vás postupně seznámím s řadou místních obyvatel, které jsem na svých dvou cestách poznal, vyzpovídal anebo jinak navázal kontakt. Hloubka a směs lidství a hrdosti, jakou jsem často objevoval u Afghánců mezi ruinami jejich totálně zničené země, byla něco, co vezme za srdce snad každého aspoň trochu přemýšlivého člověka..“.

 

O přihlašovací údaje s podrobným návodem k přihlášení pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V současné době připravujeme novou Strategii rozvoje území MAS Dolnobřežansko pro období 2021‑2027. Aby byla podpora regionu zaměřena na reálné potřeby, sbíráme podněty ze všech dostupných zdrojů – dat ČSÚ, rozhovorů se starosty obcí a řediteli škol, postřehů místních obyvatel. Právě proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení několika otázek, týkajících se Vaší spokojenosti s různými oblastmi života v místě Vašeho bydliště. Dotazník můžete vyplnit zde.

Děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Zveme Vás na cestovatelskou online přednášku Martina Mykisky s tématem „AFGHANISTÁN – ZEMĚ PRACHU A RŮŽÍ“. Pro Martina Mykisku je cestování a poznávání jiných zemí životníafghanistan fotky náplní.  Navštívil od Himalájí, Antarktidy, Afghánistánu mnoho krásných míst naší Země, poznal mnoho jiných způsobů života.

Sám k  přednášce uvádí:

„Afghánistán je země nesmírně hrdých a pohostinných lidí, země s dlouhou historií a významnou polohou na křižovatce kultur. Země krásných hor a drsného života v nich... V první části přednášky vás zavedu do unikátní a neopakovatelné atmosféry Afghánistánu pod vládou Tálibánu. V druhé části vyprávění pak objedeme značnou část země, hory, města i zapadlé vesničky a nasajeme relativně optimistickou náladu po pádu Tálibánu...
Během celého vyprávění vás postupně seznámím s řadou místních obyvatel, které jsem na svých dvou cestách poznal, vyzpovídal anebo jinak navázal kontakt. Hloubka a směs lidství a hrdosti, jakou jsem často objevoval u Afghánců mezi ruinami jejich totálně zničené země, byla něco, co vezme za srdce snad každého aspoň trochu přemýšlivého člověka..“.

Přednáška bude probíhat v pátek 9. dubna od 20:00 hodin.

Zájemci o přednásku napište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , pošleme vám vstupní údaje.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažďován do velkoobjemových kontejnerů vždy od dubna do října kalendářního roku v katastru obce na stanovištích:

bioodpad obr.

              1.          v ulici Lipová u ČOV  (KÁROV)

              2.        v ulici K Vranému u obchodu U Kapitána  (OHROBEC).  

      Od listopadu do března je kontejner na bio umístěn v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II čp.30), který je otevřen v pracovní dny pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin. 

         

Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm). 

BIOODPAD do kontejnerů ODKLÁDAT BEZ OBALU!

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu přes společnost Pražské služby nebo přes Obec Ohrobec za úplatu. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu. bio.obr

Obec Ohrobec cena za sezonní svoz na rok 2021: za nádobu 240l. –  1.200,- Kč.

 •       svozový den pro rok 2021 je  
 •       první svoz -           2. 4. - dále každý lichý pátek
 •       poslední svoz -  26.11.

Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě v Ohrobci. 

Pražské služby cena za sezonní svoz 2021: nádoba 120 l. - 1.482,- Kč; nádoba 240 l. - 1.942,- Kč.

Další podrobné informace s možností objednání služby svozu bioodpadu Online nalezne na www.psas.cz . 

 • svozový den  pro rok 2021 je 
 •  první svoz  -     10.  4. - dále každou sudou sobotu
 •  poslední svoz -  4. 12. 

Veškeré infromace o odpadu naleznete v seknci ODPADY - ZDE

 

V sobotu dne   20.3.2021 bude proveden sběr  nebezpečného odpadu.

 • ve  12.00  hod   ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
 • ve  12.30 hod   u autob. zast. u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) -  nakládka 20 minut

 (v 11.30 hod  -  pro občany obce Dol. Břežany –  Na Zálepech - Spojovací u č.p. 67 na konci ulice /U Maňasky/  - nakládka 20  minut )

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před RD čp. 59 v čase: 11:00 - 11:30 hodin.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   

Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

  ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !   (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech)

Obec Ohrobec zajistila 250 ks respirátorů FFP2 .

Respirátory rozvezeme občanům s trvalým bydlištěm v obci ve věku od 78 let, kdy každý obdrží v balení 5 ks respirátorů. 

Velkoobjemový odpad bude možno vynést  od 12. března 2021  cca 1200 hod.    do 13. března 2021 do 12hod.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

 • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
 • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
 • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
 • křižovatka Károvská - Na Širokém I
 • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
 • křižovatka Meruňková - Jarovská

 Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

MAS Dolnobřežansko o.p.s.vyhlašuje:logo mas

výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Programu rozvoje venkovana období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

Termín vyhlášení výzvy: 17. února 2021

Termín příjmu žádostí: od 17. února 2021 do 31. března 2021,

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portálfarmáře.

Podrobné informace včetně seznamu témat - ZDE