Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoZastupitelstvo obce Ohrobec schválilo na svém zasedání 16.12.2020 vyhlášení dotací obce Ohrobec na rok 2021 a stanovilo jejich pravidla.

Vyhlášení dotace a stanovení jejich pravidel  - ZDE

Žádost o dotaci -ZDE

Společnost FCC Česká republika s.r.o. oznámila ukončení objednávek na svoz bioodpadu v obci Ohrobec  z důvodu legislativních změn.

Objednávku této služby (sezónní svoz bioodpadu) je možno objednávat od 1.1.2021 na obecním úřadě v Ohrobci. 

To znamená, že ten kdo bude chtít dále využívat svoz bioopdadu si ponechá nádobu, v novém roce podepíše na obecním úřadě Smlouvu o poskytování služby na svoz bioodpadu. Po uhrazení platby mu bude vydána nálepka a dále mu bude vyvážen sezónně bioodpad od jeho nemovitosti jako v předcházejících letech.

Cena za svoz bioodpadu v roce 2021:

  • nádoba 120 l.   - 1.000,- Kč
  • nádoba 240 l.   - 1.200,. Kč.   

Objednávka - svoz bioopdadu rok 2021 -  ZDE

Od 21. 12. 2020  do 3.1.2021 dochází k omezení některé autobusových linek z důvodu finanční úspory.

Autobusové jízdní řády:

  • Linka 333 : od 21.12. do 22.12. - ZDE 
  • Linka 333: od 23.12.2020 - ZDE
  • Linka 331: od 21.12. do 22.12. - ZDE
  • Linka 331: od 23.12.2020  - ZDE

Tento čtvrtek 10.12. od 9:30 h. začíná opět cvičení pro seniory v ohrobecké tělocvičně.

Těší se na Vás

 trenér Vladimír Štuka

Dne 6. 12. 2020 došlo ke zřícení skály v Břežanském údolí. Silnice II/101 bude do odvolání uzavřená. Stav skály musí posoudit geolog.

Časový plán cesty Mikuláše Ohrobcem s místy, kde Mikuláš zastaví - ZDE

Milí sousedé,mikulas

v minulých letech nás pravidelně poctil svou návštěvou svatý Mikuláš s doprovodem. Díky pomoci lidí z JK Harfa přijížděl ve zdobeném kočáře taženým koňmi. Letos opět přijede a vynasnažíme se, aby si ho děti užily, i když to bude jiné než obvykle.

Mikuláš s doprovodem bude v sobotu 5.12. v podvečer (17-19 hod.) projíždět ulicemi Ohrobce a podle možností bude zastavovat, aby dětem zamával. Děti asi nebudou společně říkat básničky ani zpívat, Mikuláš nebude rozdávat dárky. Děti by mu ale mohly nakreslit a předat obrázek a Mikuláš by jim na oplátku mohl sdělit, že jim nechá nadílku za oknem - ta už ale bude na vás - na rodičích.

Mapu a časy průjezdu ulicemi ještě připravujeme a koncem příštího týdne je pošleme emailem a zveřejníme na webu obce. Věřím, že by se nám i tentokrát mohl Mikuláš vydařiit.

V.Škván

 

BIOODPAD lze odkládat  od 2/2 listopadu 2020 do 30.3.20201 do kontejneru v obecním statku (za budovou úřadu, U Rybníků II čp. 30) !!! 

Statek je otevřen od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 18:00 hodin.

Z důvodu úpravy koryta a zatrubnění vodního toku Ohrobeckého potoka (brodek na konci cyklostezky u Jarova) bude v termínu od 19.11.2020 do 31.1.2021 cyklostezka uzavřena.

Myslivecké sdružení oznamuje, že  od 14. listopadu do 31. prosince 2020, vždy v sobotu,  bude  v ohrobeckých lesích myslivecká naháňka černé zvěře v čase od 8:00h do 15:00 hodin !!!