Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoKulturní výbor Obce Ohrobec zve všechny zájemce o místní historii, včetně pamětníků,kronika karov

v pondělí 2. listopadu od 18 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu na přednášku s názvem

"BESEDA NAD KÁROVSKOU KRONIKOU". 

Na základě písmených zmínek si povíme o historii Károva.

S historií Vás seznámí PhDr. R. Rolčíková

Kulturní výbor Obce Ohrobec Vás zve naseniori

Podzimní setkání seniorů

v neděli 1. listopadu ve 14 hodin

v restauraci U Černého kozla.

Kulturní centrum Čtyřlístek Vás zve na sobotní jógu,ctyrlistek.obr

dne 24.10.2015 od 9:30 - 11:00 hodin.

Podrobnější infromace naleznete ZDE

Od 1.10.2015  jsou v obci na stanovištích v ulici:bioodpad obr.

    -   v ulici K Lesíčku u zahrádkářů

     -  v ulici K Vranému u obchodu

umístěny kontejnery na BIOODPAD. Kontejnery zde budou nepřetržitě do 30.11.2015.

Prostor v okolí kontejneru bude monitorován, nevhazujete jiný odpad než bioodpad (Opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť  = do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !

Nařízení starosty obce č. 1/2015 k nahlédnutí - ZDE

V sobotu 17.října 2015 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr

Ve 12:00 hodin - ulice K Lesíčku u restaurace (Károv),

ve 12:30 hodin - u pekárny v Ohrobci (ul. Károvská).

Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multiráka před dům čp. 59 od 9:00 do 9:30 h.

Nakládka na každém stanovišti - 20 minut. Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Budou se odebírat tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry.

Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !

(např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

 

Obec Ohrobec Vás zve 14. října od 18 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu naandamanske-more.obr

Zážitky z cest - 4. ohrobecký cestovatelský večer

PLAVBA ANDAMANSKÝM MOŘEM aneb ostrovy Myanmaru (Barmě), Thajsku a Langkawi v Malajsii - z paluby plachetnice i pod vodou.

Srdečně Vás zveme na čtvrtý z cestovatelských večerů. Cestovatelé z řad občanů Ohrobce vás tentokrát „provezou plachetnicí Andamanským mořem“ - představí zajímavá místa, promítnou fotografie a zodpoví otázky. Čtvrtým večerem Vás provede Michal Citavý. O svých zážitcích dokáže poutavě vyprávět, takže se máte na co těšit.
Těšíme se na Vás.

 

Kulturní centrum Čtyřlístek nabízí poslední volná místa u nově otevíraných kroužků:ctyrlistek.obr

Sportovní hry - pondělí 15:15 - 16:45 h., je určem pro děti ve věku 4 - 8 let. Podrobnější infromace naleznete  - ZDE 

Jogínka  středa 16:30 - 17:15  h., hravá jóga pro děti ve věku 2,5 - 7 let. Podrobnější infromace naleznete - ZDE

Kulturní výbor obce Ohrobec Vás srdečně zve v sobotu 3. října od 15 hodin nadrakida.obr

DRAKIÁDU

na louku mezi Károvem a Lhotou (U Lhoteckého naučného okruhu).

Přineste si draky vyrobené, koupené, papírové, látkové, plastové ... ale havně létavé !

Pokud nebude foukat vítr, bude soutěž ve výrobě a létání vlaštovek.

bude možno vynést od 2. října po 15 hod. do 3. října do 12 hod. do přistavených kontejnerů na tato místa:vo obr

-    křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

-    ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

-    ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

-    křižovatka Károvská - Na Širokém I (u kontejnerů)

-    ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

-    křižovatka Meruňková - Jarovská.

-    pro občany Ohroebckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 3.10. od 8:30 h. do 9:00 h. před dům      čp. 59.

 

Jedná se o odpad, kerý se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady. 

Nebude se odebírat železný šrot, stavební  materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje a podobné).

Podkategorie