Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoCentrum Břežánek Vás zve:

 •   v sobotu 10.10. na Podzimní burzu - info ZDE.
 •  nový kurz DANCE4MON - info ZDE

Společnost ČEZ Distribuce a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o 

odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Celé znění k nahlédnutí ZDE

od pátku 25.9. do pondělí 28.9. budou v naší obci přistaveny kontejnery na BIOODPAD.

Kontejnery budou umístěny na tato stanoviště:

- křizovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

- ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

- ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

- křižovatka Károvská - Na Širokém I

- ulice K Lesíčku u zahrádkářů

- křižovatka Meruňková - Jarovská

- pro občany Ohrobeckého údolí bude přistaven kontejner (během pátku od 18h - soboty 9h) před dům čp. 59.

Do kontejneru lze odkládat pouze: opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50 cm, průměru 3 cm).

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU ! 

26.9. 2015 se v Dolních Břežanech, v ulici 5. Května konajísv-v-brezany

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.

Program začíná od 11 hodin - celý program - ZDE

Speciality mezinárodní kuchyně, burčák, produkty regionálních pivovarů po celý den.

Pouťové atrakce (pátek - pondělí) na nádvoří za úřadem.

Souběžně od 14:00 - 17:00 h bude probíhat Slavnostní otevření Regionálního informačního centra(Na Panský 11)

Kulturní výbor obce Ohrobec Vás srdečně v sobotu 26. září v 15:00 hodin zve na duatlon.obr

OHROBECKÝ DUATLON

cyklo/běžecký závod pro děti všech věkových kategorií (s sebou si přivezte vlastní kola, helmy a sportovní obuv). 

Sraz na rohu ulic U Planin a Jarovská (od otočky autobusu v ul. Károvská bude cesta značena fáborky).

PROPOZICE K DUATLONU - ZDE

se uskuteční v neděli 20. září 2015 od 14:30 do 17:00 hodin na návsi J. Štulíka ve Zvoli.babi leto.obr

Program plný aktivit viz pozvánka - ZDE.

Přijďte si vyzkoušet svoje dovednosti, popovídat si, pobavit se a opéct si špekáčky.

V sobotu 12. září 2015 se koná 4. ročník regionálního turistického pochodu keltskou.obr

KELTSKOU STOPOU.

Start od 8 do 10 hodin na hřišti SK Olympie (Adresa: Ke Zvoli 331, Dolní Břežany).

Trasy: 6 km - pod hradištěm Závist a zpět

        13 km - hradiště a Lhotecký naučný okruh

        25 km - Vltavskými roklemi a vyhlídkami.

V cíli pamětní medaile, buřtym hudba.

Kontakt: Hana Michaliková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 261 877. 

Obec Ohrobec Vás zve v pondělí 21. září od 19 hodin na návštěvu divadla Radka Brzobohatého, na divadelní představení

TANČÍRNA

Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným snem.

Hrají:Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner/ Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/ Jiří Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová Irena Máchová Charlotte Doubravová , Kateřina Velebová, Pavla Procházková.

Odjezd společně autobusem v 17:30 hodin z Ohrobce. Vstupenka - 400,- Kč.

Vstupenky si rezervujte na obecním úřadě, tel.25776 0338 nebo emialem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) odvolal dne 20. srpna 2015 na území středních Čech období déletrvajícího sucha.
I po odvolání vyhlášeného období sucha zůstávají, v přiměřené míře, v platnosti preventivní protipožární opatření.
 

I nadále tak platí při manipulaci s otevřeným ohněm následující omezení: 

 
 1. je zakázáno rozdělávat otevřený oheň v lese a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Výjimku na lesních pozemcích může povolit vlastník lesa.
 2. V rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen rekreačních zařízeních) lze rozdělávat ohniště jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů je zakázáno.
 3. Pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru.
 4. Provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; stanovená technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekreačních zařízení měli možnost se s nimi seznámit; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest; organizačně technická opatření musí zohledňovat místní úpravu požární ochrany - požární řád obce a další nařízení (například povolovací řízení pro rozdělávání ohňů).
 
Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k logo kupředpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
 

Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

 • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
 • zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
 • zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
 • zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
 • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
 • zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
 • zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
 • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
 • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
 • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

Tímto vstupuje v platnost opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010  - ZDE

Podkategorie