Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ Info



vystava-vorisku 

ZKO Dolní Břežany, Vás srdečně zve na akci 

"VOŘÍŠKIÁDA"
výstava všech psů bez ohledu na původ, rasu a barvu

  

v sobotu, 14.9. 2013, od 10 hodin ve výcvikovém areálu Ohrobec

Další informace zde

Přihláška zde

obec Zlatníky Hodkovicelipa obr

Vás srdečně zvou v sobotu 24. srpna 2013 od 10:00 hodin

na náves sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách na tradiční

POSEZENÍ     " U LÍPY"

 Pozvánka s programem zde

VÝKUP  JABLEK

Výkupna: DOBŘEJOVICE, sběrný dvůr - směr Herinkjablka obr

Provozní doba : Pondělí - Pátek    9 - 17 hodin

                      Sobota              10 - 14 hodin.

Po dohodě s p. Profousovou, tel. 603 168 974 i mimo tuto dobu.

Cena: 2,00 Kč/ kg 

mapa zbraslav pohotovost

Informativní dopis ŘSD ČR k nájezdu redit.obr

na Silniční okruh Prahy v Dolních Břežanech

naleznete zde

Tisková zpráva  

 rop obr

 

                                                                                                         

V Ohrobci dne    30.7.2013

  

Obec Ohrobec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova na projekt s názvem „Nová mateřská škola v obci Ohrobec“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do Výzvy č. 67 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova pod registračním číslem CZ.1.15/3.3.00/67.01480.

Projekt si kladl za cíl realizovat rekonstrukci a přístavbu statku na novou mateřskou školu (MŠ) s kapacitou max. 30 dětí a tvorbu dlouhodobého partnerství s partnery projektu při spolupráci v rámci využívání nového objektu MŠ a v rámci zajištění kvalitního předškolního vzdělávání dětí v obci. Realizací projektu bylo dosaženo takové kapacity nové MŠ, která zajistí možnost plnění zákonné povinnosti obce, zajistit dětem předškolního věku, trvale bydlícím v obci, umístění v předškolním zařízení.

Projekt byl původně zařazen do tzv. „zásobníku projektů“, proto se obec rozhodla realizovat rekonstrukci části objektu statku na novou mateřskou školu z vlastních zdrojů. Současně byly při realizaci rekonstrukce a přístavby statku na novou mateřskou školu (MŠ), respektovány podmínky dotačního programu tak, aby bylo možné čerpat prostředky na uznatelné výdaje z dotace v režimu „ex post“, tzn. následné proplacení výdajů již vynaložených.

Projekt byl schválen k financování dne 09. 07. 2013 Výborem Regionální rady s max. výší dotace z rozpočtu RR - 2 902 046,87 Kč, což představuje max. podíl spolufinancování EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) - 78,71 % způsobilých výdajů projektu.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce

Dvacet čtyři rodin Ohrobce ušetří na elektřině přes 177 tisíc Kč e-aukce.obr

(přes 23%) za rok díky elektronické aukci,

aneb dobrým rozhodnutím k lepším podmínkám

Obec Ohrobec připravila pro své občany možnost se zapojit do elektronické aukce elektřiny a plynu. Aukce se uskutečnila 8.7.2013 a z důvodu získání co nejnižších cen bylo sdruženo sedm českých měst a obcí, přičemž celkový objem odebíraných komodit se nasčítal na 4 150 841 Kč a výsledná úspora čítala 23,38 %, což je necelý jeden milion Kč.

Elektronická aukce pro domácnosti realizovaná společností Arch consulting s.r.o. dopadla podle očekávání úspěšně. V naší obci se aukce na dodávky elektrické energie zúčastnilo 24 domácností a jedna domácnost se připojila do aukce na dodávky zemního plynu, jejíž úspora čítá 23,74 %. Nikdo z účastníků neušetřil méně než slíbeným minimálních 15 %. Úspory nejvíce domácností se pohybovaly v intervalu 20–30 %. To také ovlivnilo i průměrnou úsporu naší obce, která čítá 23,18 %. Obyvatelé naší obce tedy v souhrnu ušetřili 177 258 Kč.

Vítěznými dodavateli se staly společnosti EP Energy Trading, a.s, která bude zajišťovat jednoleté dodávky elektrické energie.

Celá zpráva s podrobnými údaji je k nahlédnutí zde.

Obci se podařilo získat dotace z EU ve výši 5. mil. Kč na projetky:

Oprava místních komunikací - U Rybníků I a II, V Dolích

a na již vybudovanou „Mateřskou školku“.

Je to velký úspěch pro obec a děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli.

V následující době bude připraveno výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikací a po jeho dokončení (předpokládám v září 2013) by mělo dojít k realizaci. Další úseky, které bychom chtěli letos opravit (Károvská a K Vranému), by se měly realizovat ve stejném termínu. Chtěl bych ale znovu požádat o zvážení finančního příspěvku na všechny úseky (včetně ul. U Rybníků I a II a části komunikace V Dolích), neboť jak projekt z EU musí být významně dofinancován ze zdroje obce, tak komunikace Károvská a K Vranému bude financována obcí zcela.

Děkuji občanům, kteří již přispěli na tyto důležité opravy.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D. MBA

starosta obce

Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr. Praha-západ přijme od 1. 9. 2013 učitelkuzs zvole logo

mateřské školy pro detašované pracoviště Ohrobec.

Požadovaná kvalifikace dle zák. 563/2004 Sb., § 6, odst. 1.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

               603176371, Mgr. Lucie Strejcová

               603997902, Lenka Lorencová