Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoVelkoobjemový odpad je možno vynést ve dnech:vo obr

od 21. června po 15 hod.

do 22. června do 12 hod.

Mimořádně zvýšený počet kontejnerových stání na těchto místech:

1. křižovatka K Vranému - Průběžná ( u kontejnerů)

2. ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3. ulice Károvská u pekárny Beruška

4. ulice U Rybníku II u hasičské zbrojnice

5. ulice Zvolská u obchodu U Slavíčků

6. křižovatka Károvská - Na Širokém I ( u kontejnerů)

7. ulice K Lesíčku ( u zahrádkářů)

8. křižovatka Ořechová - Lísková

9. křižovatka Meruňková - Jarovská.

  

Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59 v sobotu 22. června od 8:30 - 9:00 h.

Podrobný leták zde .

Pro občany Ohrobeckého údolí zde

  

Přijďte podpořit charitativní akci !!!balon volejb.

V sobotu 8. června od 10 hodin se budou konat u sokolovny ve Vraném nad Vltavou

VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI

 

 Program: nafukovací atrakce, ping-pong, volehbalový turnaj, doprovodná hudba, koncert hudební skupiny FLÁM.

Občerstvení: grilované prasátko, vranský gulášek, klobásy, steak, pivo, limo, kávat, atd.

Veškerý výtěžek z akce, poputuje na pomoc lidem, které zasáhla povodeň !!!

Podrobný leták zde.

Plakát k charitativnímu koncertu skupiny FLÁM zde.

Děkujeme našim občanům, kteří na obec v těchto dnech donesli po-povodni.obr

košťata, kýble, lopaty, sava, hadry, rukavice, čistící prostředky  a další potřebné

věci k úklidu po povodni.

Dnes jsme vše odvezli do Vraného nad Vltavou. Při projíždění ulicí U Elektrárny, která vede

podél řeky Vltavy, bylo ihned jasné, že tyto věci jsou velmi potřebné a jak řekla

paní starostka z Vraného nad Vltavou "mají cenu zlata".

Opravdu MOC DĚKUJEME, velice si vážíme Vaší pomoci.

Žádost o pomoc trvá dále. Vše budeme odvážet do postižených míst povodní tj. do Vraného nad Vltavou a pokud by zde již nebylo třeba, tak na Zbraslav, kde je stav stejný.

 

Naše obec nabídla pomoc obci Vranému nad Vltavou. vrane

V  současné době jsou nejvíce potřeba vysoušeče. Obracíme se

proto i na naše občany, pokud by měli možnost zapůjčit vysoušeče.  

Budou se hodit také lopaty, košťata, hadry, kýble, čistící prostředky.

Aby naše pomoc byla koordinovaná, potřebné věci prosíme přivezte na

obecní úřad v Ohrobci.

Velice děkujeme za Vaši pomoc.

 

 

V pondělí 3.6.2013 se zde na obci konala konzultační schůzka se zástupcem spol. Arch consulting s.r.o. na téma :

Sdružení domácností – Cesta k nižším nákladům za energie.e-aukce.obr

Shrnutí nejdůležitějších bodů :

  1. Zájemci naší obce se mají možnost přidat do právě probíhajícího řízení e-aukce.
  2. Povinnost podepsat smlouvunovým dodavatelem bude mít klient při snížení nákladů  neregulované složky el. energie o minimálně 15%.
  3. V případě, že klient nebude chtít podepsat smlouvu s novým dodavatel i přes snížení nákladů na el. energii o 15%, bude mít povinnost zaplatit náhradu ve výši 5% z hodnoty finančního objemu neregulované složky dodávek služeb za období 1 roku.  
  4. Potřebné podklady:  kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem el. energie včetně případných dodatků, kopie ročního vyúčtování

 

Zájemci mají možnost:

  1. Tento čtvrtek 6.6. a příští týden úterý 11.6. vždy od 16:30 – 19:00 hodin budou zástupci spol. Arch consulting s.r.o.  na obecním úřadě. Zájemci mají možnost přinést potřebné podklady. Zástupci spol. je zkontrolují a bude Vám doporučeno buď účastnit se e-aukce a vy podepíšete Smlouvu – plnou moc (viz příloha) nebo Vám zástupci vysvětlí, že vaše stávající smlouva je výhodná a na zlevnění min. o 15% se s největší pravděpodobností nedostanete. Poté bude další postup na Vašem zvážení.
  2. Potřebné podklady zašlete do 15.6.2013 přímo na spol. Arch consulting s.r.o., Lucemburská 2136/16, Praha 3. Vaše podklady budou zkontrolovány a pokud budete mít možnost zlevnění nákladů na el. energii min. o 15%, bude Vám zaslána Smlouva – plná moc k podpisu. V opačném případě se s Vámi zástupci spol. spojí a vysvětlí Vám Vaše stávající možnosti.
  3. Potřebné podklady můžete přinést v pracovní dny na obecní úřad do 15.6.2013. Vše bude předáno spol. Arch consulting.

Prezentace včerejší konzultace zde.

Informační leták pro obec Ohrobec zde.

Smlouva o poskytování služeb (plná moc) zde. Příloha ke smlouvě zde.

 

povoden ohrobec

Vážení občané,

 rád bych informoval o vývoji s vodou.

 V neděli kolem cca 11 hodiny začala přetékat hráz rybníka přes silnici a bylo domluveno s Policií ČR, že pokud se situace

nezlepší, bude Ohrobec pro dopravu neprůjezdný. Naštěstí k tomu nedošlo a voda začala pomalu opadávat.

 V obci bylo vytopeno mnoho sklepů, ze kterých byla, i za pomoci našich hasičů, čerpána voda.

 Nejhorší situace je v Ohrobeckém údolí. ČEZ tam vypnul elektřinu (stejně jako jí vypínal a vypíná kolem Vltavy).

Snažíme se ČEZ urgovat, aby elektřinu co nejdříve zapojil přes Ohrobec.

 Poděkování zaslouží jak místní hasiči, kteří velmi pomáhali a pomáhají především se zatopenými sklepy a s udržováním výtoku

z potoka, apod. Dále stejně tak i občané, kteří pomáhali udržovat škarpy, aby odváděly co nejvíce vody a dokonce se

ozývali občané, kteří nabízeli pomoc.

Za pomoc velmi děkujeme.

 Doufám, že se situace nebude dále zhoršovat a nejhorší máme za sebou

Pavel Makovský, starosta obce

Aktuální infromace - pondělí 3.6. 8:00 h.: podle opakované informace z ČEZ by mělo během dnešního dne dojít ke spuštění  elektr. energie v Ohrobeckém údolí.

Aktuální informace - pondělí 3.6. 15:45h.: Ohrobecké údolí  se podařilo provizorně připojit na eletřinu od Károva. 

Rozhodnutí vlády České republiky ze dne 2.6.2013 - vyhlášení "NOUZOVÉHO STAVU" zde.

Krizové odkazy a kontakty:povodne.obr

Krizové řízení ORP Černošice zřídilo speciální webovou stránku 

http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/krizove-rizeni/

Hasičský záchranný sbor http://www.hzscr.cz/ -

operační dispečink Kladno - 950 870 410,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 950 870 444.

Krizový štáb: 950 870 420.

Záchranná služba - 155

Policie ČR - operační středisko - tel. 974 882 740, tel. 158

Krizová linka - 112

Předpověď, data:

Povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm, dispečink: 724 067 719.

Český hydrometeorologický ústav - http://vvv.chmi.cz/index-sorry.html.

Distributor energie - 840 850 860, ČEZ distribuce, a.s. zákaznická linka 840 840 840.

 

Obec Ohrobec  dnes obdržela šek na Minigrant ve výši 50.000,- Kč na vybudování naučné stezky v obecním lese.minigrant.obr

Děkujeme panu Stejskalovi z 1. SčV za nominaci naší obce na tento minigrant.

Dárkový šek k nahlédnutí zde

Zpráva spol. Veolia zde.

Foto z předání šeku zde

za účelem snížení nákladů na elektrické energie.

Vzhledem k zamítavému stanovisku od spol. eCentre k úpravě smlouy, na které se shodli všichni občané přítomni na konzultační schůzce dne 6.5. na obecním úřadě, obec poptala jiné společnosti, které se zabývají elektronickými aukcemi.

V pondělí 3.6.2013 od 18:00 hodin na obecním úřadě,

v zasedací místnosti bude konzultace se zástupcem spol. Arch consulting, společností, která zprostředkovala e-aukci obci Vrané nad Vltavou a jejím příspěvkovým organizacím a v současné době probíhá v této obci e-aukce pro místní občany.

Tato společnost splňuje požadavky našich občanů tj. povinnost klienta podepsat smlouvu s novým dodavatelem elektřiny v případě, že je výsledná cena minimálně o 5 % nižší než tomu bylo doposud. Zároveň má ve smlouvě uvedenu 5% sankci pro případ, že klient i přes zlevnění minimálně o 5 % odmítme smlouvu s novým dodavatelem podepsat.