Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoKOMUNÁLNÍ ODPADY

jsou v obci sváženy společností FCC Česká republika spol. s r.o. vždy v pátek. 

TŘÍDĚNÉ ODPADY V OBCI - ROK 2023

V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu se společností EKO-KOM, a.s.

Vývozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu je v obci řešen formou mobilních svozů.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.vo obr

Kontejnery jsou přistavovány v pátek v dopoledních hodinách a odváženy v sobotu po 12 h. ze stanoviště:

1.       křižovatka K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2.       ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3.       ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)

4.       křižovatka  Károvská – Na Širokém I (u kontejnerů)   

5.       ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6.       křižovatka  Meruňková - Jarovská

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je vždy přistavena multikára před dům čp. 59 v sobotu daného termínu svozu od 8:30 do 9:00 hodin.

Plánované svozy velkoobjemového odpadu na rok 2023:

 •  10. - 11. 3.
 •  30.6. - 1. 7.
 •  6. - 7. 10.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Odebírají se tyto odpady: olověné akumulátory, oleje, lednice, odmašťovací přípravky, televizory, lepidla, zářivky, kyseliny, staré léky, barvy, nádoby od barev, suché články, rozpouštědla, monočlánky, vývojky a ustalovače, olejové filtry, případně jiné.nebezp.o.obr

 Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat ! (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka převezme od občanů, naloží  a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Nebezpečný odpad nelze odkládat na stanoviště !!! Musí být předán !

 

 1.     10.05  hod     ulice k Lesíčku u Restaurace (Károv)   - nakládka  20 minut
 2.     10.30 hod      u pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) - nakládka  20 minut

Pro obyvatele Ohrobeckého údolí je přistavována multikára před dům čp. 59, v daný termín svozu od 9:00h do 9:30 h.

Plánované svozy nebezpečního odpadu pro rok 2023:

 • 29. 4.
 • 16. 9.

 

PAPÍR, PLASTY včetně PET lahví, SKLO

Kontejnery pro tyto tříděné složky jsou umístěny v obci na stanovištích:

$         1.       v ulici K Vranému (u obchodu)kontejnery.obr

           2.       u křižovatky Průběžná – K Vranému

           3.       v ulici V Zahrádkách

           4.       v ulici Lhotecká

           5.       v ulici Oblouková ( u čp. 215)

           6.       v ulici Oblouková ( u čp. 236)

           7.       v ulici Na Širokém III

           8.       v ulici Meruňková

           9.       v ulici K Lesíčku

          10.      v Ohrobeckém údolí

 

SBĚR ODĚVŮ

Kontejnery na použité šatstvo, obuv a textil k dalšímu použití jsou umístěny v obci na stanovištích:kontejner-odevy-obr

     1.      v ulici Na Širokém III

     2.      v ulici K Vranému (u  obchodu)

     3.      v ulici K Lesíčku (u bývalé pizzerie Aristokrat)

     4.      v Ohrobeckém údolí

 

 KOVYkontejner-kov.obr

Kontejner na kovové obaly je umístěn v obci na stanovištích tříděného odpadu

 • u křižovatky Průběžná – K Vranému
 • ul. K Vranému u obchodu U Kapitána
 • Na Širokém III

Do kontejneru se odkládají: plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od piva a limonád, alobal a tuby, ostatní kovy z domácnosti (nádobí apod.)

 

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE A AKUMULÁTORY, SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (žárovky,asekol-kontejner.obr zářivky), CARTRIDGE, TONERY

Lze odkládat do sběrných nádob umístěných v budově obecního úřadu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Přepálený rostilnný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích lze odkládat do kontejneru přímo určenému pro tento druh odpadu. Kontejner na jedlé tuky a oleje je umístěný v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II 30). Statek je otevřený v pracovní dny: pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin.

BIOODPAD

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažďován do velkoobjemových kontejnerů vždy od dubna do října kalendářního roku v katastru obce na stanovištích:bioodpad obr.

              1.          v ulici Lipová u ČOV  (KÁROV)

              2.       v ulici   Vranému u obchodu U Kapitána  (OHROBEC).  

      Od cca 2/2 listopadu do března je kontejner na bio umístěn v obecním statku u budovy OÚ (U Rybníků II čp.30), který je otevřen v pracovní dny pondělí - pátek od 7:00 - 17:00 hodin. 

      Do kontejneru lze odkládat pouze opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD do kontejnerů ODKLÁDAT BEZ OBALU!

Každý majitel nemovitosti má možnost objednat vývoz bioodpadu za úplatu přes Obec Ohorbec nebo společnost Pražské služby. Jedná se o sezónní svoz v období od dubna do listopadu daného kalendářního roku. Frekvence svozu je 1 x za 14 dní. Nádoba je dána do pronájmu, možnost výběru nádoby:

           Obio.obrbec Ohrobec: obsah nádoby  240 l.

             spol. Pražské služby: obsah nádob 120 l. a 240 l.

Obec Ohrobec cena za sezonní svoz na rok 2023: za nádobu 240l. –  1.200,- Kč.

 •       svozový den pro rok 2023 od 1.května je STŘEDA - sudý týden
 •       první svoz -  14. dubna
 •       poslední svoz -  29. listopadu

Bližší informace s možností objednání této služby na obecním úřadě v Ohrobci.

Pražské služby cena za sezonní svoz 2023: nádoba 120 l. -  1.941,- Kč    nádoba 240 l. - 2.519,- Kč.

Další podrobné informace s možností objednání služby svozu bioodpadu Online nalezne na www.psas.cz . 

 • svozový den  pro rok 2023 je sobota - sudý týden
 •  první svoz  -    8. dubna
 •  poslední svoz -  2. prosince

 __________________________________________________________________________

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2022 - ZDE

Náklady na provoz obeního systému odpadového hospodářství za rok 2022 byly 

HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2021 - ZDE