Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoMateriálové náklady

Pořizování  kopií na kopírovacím stroji

A 4 jednostranné kopie  černobílá  2,- Kč             oboustranná       3,5 Kč

A 3 jednostranné kopie  černobílá  4,- Kč             oboustranná         7  Kč

Výtisk z tiskárny počítače

Jedna stránka (laserová tiskárna)  A 4      2,- Kč

                                              A 3      4,- Kč

Technický nosič                   

CD ROM   60,- Kč

Náklady na vyhledání a zpracování informací

Za každých i započatých 15 min. 50,- Kč

Poštovné

Dle sazebníku České pošty a. s.

Požadované doklady se zasílají obálkou s modrou doručenkou.

Určující podmínky:

  1. Všechny druhy písemností a úkolů jsou pořizovány za ceny platné v sazebníku.
  2. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  3. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  4. Při předpokládané úhradě větší než 500,- Kč bude práce prováděna pouze po písemném vyjádření žadatele, že částku uhradí.