publicita kompostery

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

publicita komunikace

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

loga chodnik u rybniku

Chodník k obecnímu úřadu Ohrobec a propojení západní části obce - 2021

je spolufinancován Evorpskou unií.  Hlavním cílem je vybudování 146m chodníku k MŚ v šíři 2m včetně

úpravy přechodu pro chodce u silnice III. třídy 10115 s jeho osvětlením.

Popis projektu - ZDE

Fotodokumentace - ZDE

_________________________________________________________________________________________

mmr

Rekonstrukce místních komunkací 13c a 14c ulice V Zahrádkách, 6c ulice Šumavská a část 49c ulice Jarovská - 2021

Projekt bude realizován z podpory rozvoje regionů 2019+ - Ministerstva pro místní rozvoj

Oznámení o poskytnutí dotace - ZDE

 

Obnova multifunkčního hřiště v obci Ohrobec - 2021

Projekt bude realizován z podpory rozvoje regionů 2019+   Ministerstva pro místní rozvoj

Oznámení o poskytnutí dotace - ZDE

 

Přístavba základní školy - 2021

Projekt je realizován z podpory Ministerstva financí, program 269822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR

Oznámení o poskytnutí dotace  - ZDE

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

str kraj.obr

Odbahnění Horního rybníka - 2020

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky a malé vodlní nádrže,

Oblast podpory Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží. 

Popis projektu + fotodokumentace - ZDE

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

eu-mmr

Bezpečné napojení lokality - zastávka a chodník Zvolská - 2019chodnik-z

byl spolufinancován Evropskou unií.

Vybudování komunikace pro pěší 

Podrobné informace - ZDE