Výzvy 2023:

Ohrobec - kontejnery pro multifunkční zařízení 22.11.2023 - 7.12.2023

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

Pořízení kompostérů pro občany obce Ohrobec 7.8.2023 - 21.8.2023

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

 

Výzvy 2021

Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“  - 5.10. - 21.10.2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec - 7.9. - 23.9. 2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

Obnova multifunkčního hřiště v obci Ohrobec  - 26.8.2021 - 6.9.2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci "II. STUPEŃ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC"  - 30.7.2021 - 17.8.2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

"Chodník v ulici U Rybníků II" - 12.5.2021 - 26.5.2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

"Přístavba ZŠ - Ohrobec"  23.3.2021 - 7.4.2021

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

 

Vyhlášené výzvy 2020:

"Odbahnění horního rybníka"   10.9.2020 - 23.9.2020

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

  

Vyhlášené výzvy 2019:

"Prodejna smíšeného zboží - Ohrobec"  4.6.2019 - 18.6.2019

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

"Chodník v ulici Zvolská"   28.3.2019 - 9.4.2019

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete ZDE

 

Vyhlášené výzvy 2018

"Rozšíření komunikace V dolích "  17.9.2018 - 3.10.2018

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 "Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobci"  26.6.2018 - 16.7.2018

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

"Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobci"   4.6.2018 - 20.6.2018

Výzva k podání nabídky - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - ZDE

 

"Intenzifikace ČOV Ohrobec" 22.5.2018 - 8.6.2018

Výzva k podání nabídky - ZDE

Zadávací dokumentace - ZDE

Veškeré informace naleznete - ZDE

 

"Projektová dokumentace - Cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň - dopravní propojení"  26.3. - 9.4.2018

Výzva k podání nabídky - ZDE

Příloha č. 1 Krycí list nabídky - ZDE

Příloha č. 2 Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům - ZDE

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo - ZDE

Příloha č. 4 Zákres v katastrální mapě - ZDE

Příloha č. 5a Technická zpráva - ZDE

Příloha č. 5b Polohopis a výškopis 1. část - ZDE

Příloha č. 5c Polohopis a výškopis 2. část - ZDE

Příloha č. 5d Polohopis a výškopis 3. část - ZDE

Vyhlášené výzvy 2017

 "ČOV Ohrobec oprava střešní krytiny""   18.4. - 4.5.2017

Výzva k podání nabídky - ZDE

Příloha č. 1 Krycí list nabídky - ZDE

Příloha č. 2 Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům - ZDE

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo - ZDE

Příloha č. 4 01 - Technická zpráva - ZDE

Příloha č. 4 02 - Půdorys - ZDE

Příloha č. 4 03 - Řezy - ZDE

Příloha č. 4 04 - Pohledy - ZDE

Příloha č. 4 05 - Pohledy archit. - ZDE

Příloha č. 4 06 - Hromosvod - ZDE

Příloha č. 5 - Rozpočet - ZDE

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - ZDE

Vyhlášené výzvy 2016:

 "Oprava komunikace ulice Jarovská a ulice Lipová v Ohrobci"  29.7. - 15.8.2016

Výzva k podání nabídky - ZDE

Příloha 1 - Krycí list nabídky - ZDE

Příloha 2 - Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům - ZDE

Příloha 3 - Návrh Smlouvy o dílo - ZDE

Příloha 4 - Projekt - ZDE

Příloha 5 - Rozpočet - ZDE

Vyhlášené výzvy 2015: 

"Vybavení výdejny jídel ZŠ Ohrobec" - 30.9. - 7.10.2015

veškeré informace naleznete na úřední desce - ZDE

"Splašková kanalizace dostavba" - 18.9. - 25.9.2015  - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 2.10.2015 do 10 hodin

veškeré informace naleznete na úřední desce - ZDE.

"Transfér a restaurování Zvoničky v Ohrobci" - 18.9. - 25.9.2015

veškeré informace naleznete na úřední desce - ZDE

"Vybavení ZŠ Ohrobec" - 15.9. - 23.9.2015 

veškeré informace naleznete na úřední desce - ZDE.

"Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ - II. etapa" 17.12.2014 - 11.2.2015

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky - ZDE.

"Přestavba objektu č. 5 na základní školu"  - 19.5. - 2.6.2015

Veškeré informace naleznete na úřední desce - ZDE

 

Vyhlášené výzvy 2014:

"Rekonstrukce objektu č.p. 30 na Obecní úřad - Ohrobec " 23.7. - 8.8.2014

Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky a

prokázání kvalifikace - zde

Upřesnění výzvy - zde

Veškeré informace k nahlédnutí zde

"Zajištění TDI na akci Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec" 21.3.-1.4.2014

Výzva k podání nabídky zde

Veškeré informace l nahlédnutí zde

 

Vyhlášené výzvy 2013:

 

"Rekontrukce místních komunikací v obci Ohrobec"  4.2. - 20.2.2014

 Výzva k podání nabídky

Veškeré podklady k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí zde

 

"Rekontrukce místních komunikací v obci Ohrobec"  10.10. - 16.12.2013

Výzva k podání nabídky

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přílohy:

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je ke stažení na profilu zadavatele zde 

 

 

"Oprava části komunikace "K Vranému" 7. 10 - 18. 10 2013

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

-    slepý rozpočet

 

"Zpracování územního plánu obce Ohrobec" 8. 7. - 17.7.2013

Výzva k podání nabídky

Přílohy:

-    zadání ÚP

-    přehled požadavků

-    slepá smlouva

 

"Rekontrukce přečerpávací stanice Ohrobec - U Rybníků II " 10.6. - 26.6.2013

 Výzva k podání nabídky.

Příloha:

  Slepý rozpočet.