Obec OHROBEC tvoří příměstskou oblast na jihovýchod od hranic Prahy. Leží v nadmořské výšce 355 m a rozkládá se na ploše 434 ha.

Severní část katastru hraničí s k.ú. Dolní Břežany - Lhota. Východní část sousedí s k.ú. Libeř (Libeň). Na jih hraničí s k.ú. Zvole u Prahy. Poblíž obce západním směrem je přírodní rezervace "Homole" s chráněnými živočišnými a rostlinnými druhy a krásným výhledem na řeku Vltavu od Vraného po Zbraslav.

Od roku 1993 se obec Ohrobec začala rychle rozvíjet s ročním nárůstem cca 15 rodinných domů. V osadě Károv, která je součástí obce Ohrobec, je zhruba 400 chat, které se postupně mění na domy k trvalému bydlení. Z 230 trvale hlášených obyvatel v roce 1993 vzrostl jejich počet k 1. 1. 2024 na 1460 + 60 cizinců s trvalým pobytem v naší obci. Skutečně bydlících obyvatel je zhruba o třetinu více.

Obec vlastní hospodářskou usedlost, kterou využívá jako technické zázemí a od roku 2015 v jedné z budov sídlí obecní úřad. Pro sportovní vyžití slouží v létě hřiště, tenisový kurt a dětské hřiště mezi rybníky, další hřiště pro nejmenší je u základní školy a  také  ulici K Lesíčku na Kárově. V zimě je tradicí bruslení na rybníku a sáňkování na oblíbeném svahu proti základní škole.

 Do roku 2000 byla na většině území  obce  za vydatné finanční podpory občanů vybudována vodovodní a kanalizační síť, což výrazně přispělo ke zkvalitnění bydlení v Ohrobci.

Dalším přínosem je pražská integrovaná doprava ( linky 331 a 333 ), která  zajišťuje dobrou dopravní obslužnost. Železniční zastávka (Jarov) je vzdálená 2 km pěšky malebným Jarovským údolím k řece Vltavě.

Obec se snaží zajistit finanční prostředky formou dotací na opravu místních komunikací. V každém roce se podaří opravit několik ulic. 

 V roce 2013 se otevřela v obci mateřská školka. V roce 2016, poprvé v historii, obec otevřela základní školu. ŠZákladní škola je pro 1. stupeň.  V roce 2020 obec vybudovala chodník v ulici Zvolská a postavila obchod v ulici K Vranému. Hornímu rybníku byly zpevněny břehy a byl vyčištěn.  V roce 2021 byl vybudován chodník v ulici U Rybníků II k MŠ, začala rekotnrukce hřišť mezi rybníky, která se dokončila v roce 2022.  

Obec patří do svazku obcí Dolnobřežansko a dále do Místní Akční Skupiny MAS Dolnobřežansko.

Mapový portál Ohrobec zde.

Strategický plán rozvoje obce Ohrobec - ZDE

Plán zlepšování kvality ovzduší obce Ohrobec - ZDE