V sobotu 25.5.2024 se od 14:00 hpdin koná ve Staré škole ve Vraném nad Vltavoustara skola vrane

BENEFICE pro Starou školu.

Program naleznete - ZDE

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a)  ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

celé znění Nařízení č. 3/2020 - ZDE

Od května 2024 dochází k omezení úředních hodin v agendě řidičských průkazů.cernosice

Úřední hodiny budou pro veškeré činnosti spojené s udělením řidičského oprávnění a vydáním řidičského průkazu v:

 • pondělí od 8:00 do 17:00
 • středa od 8:00 do 17:00
 • pátek od 8:00 do 12:00 - pouze pro předávání/vyzvednutí vyhotovených řidičských průkazů.

Uvedené platí pro obě pracoviště Městského úřadu Černošice tedy: Podskalskou 19, Praha 2, i Karlštejnskou 259, Černošice (radnice města Černošice).

Pro vyřízení jakýchkoliv úkonů na pracovišti Karlštejnská 259, Černošice, je nezbytné objednání klientů prostřednictvím webového objednávacího systému na následujícím odkaze: https://www.mestocernosice.cz/prakticke-informace/objednavani-klientu/.

V případě pracoviště Podskalská 19, Praha 2, je objednání vhodné a lze ho doporučit, protože vyřízení požadované záležitosti lze v případě objednání garantovat.

Objednání je možné na stejné webové adrese

Obec Ohrobec a SDH Ohrobec Vás srdečně zvou na carodejnice

SLET ČARODĚJNIC

v úterý 30.4. na hřišti v Ohrobci.

Pro děti jsou od 17 do 18:30 h. připraveny čarodějnické soutěže.

Oheň bude zapálen v 18:30 h.

Drobné čarodějnické rekvizity možno vyrobit i na místě.

Bude tu stánek s občerstvením a možnost opečení čehokoliv.

evropska unie

logo mas

Podkategorie