Společnost FCC Česká republika s.r.o. oznámila ukončení objednávek na svoz bioodpadu v obci Ohrobec  z důvodu legislativních změn.

Objednávku této služby (sezónní svoz bioodpadu) je možno objednávat od 1.1.2021 na obecním úřadě v Ohrobci. 

To znamená, že ten kdo bude chtít dále využívat svoz bioopdadu si ponechá nádobu, v novém roce podepíše na obecním úřadě Smlouvu o poskytování služby na svoz bioodpadu. Po uhrazení platby mu bude vydána nálepka a dále mu bude vyvážen sezónně bioodpad od jeho nemovitosti jako v předcházejících letech.

Cena za svoz bioodpadu v roce 2021:

  • nádoba 120 l.   - 1.000,- Kč
  • nádoba 240 l.   - 1.200,. Kč.   

Objednávka - svoz bioopdadu rok 2021 -  ZDE

Od 21. 12. 2020  do 3.1.2021 dochází k omezení některé autobusových linek z důvodu finanční úspory.

Autobusové jízdní řády:

  • Linka 333 : od 21.12. do 22.12. - ZDE 
  • Linka 333: od 23.12.2020 - ZDE
  • Linka 331: od 21.12. do 22.12. - ZDE
  • Linka 331: od 23.12.2020  - ZDE

Tento čtvrtek 10.12. od 9:30 h. začíná opět cvičení pro seniory v ohrobecké tělocvičně.

Těší se na Vás

 trenér Vladimír Štuka

Dne 6. 12. 2020 došlo ke zřícení skály v Břežanském údolí. Silnice II/101 bude do odvolání uzavřená. Stav skály musí posoudit geolog.