Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ Infoč. 1/2021

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad - ZDE

Ceník - ZDE

č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ohrobec
č. 2/2019 O místním poplatku za užívání VP
č. 1/2019

O místním poplatku ze psů

č.1/2017

O regulaci provozování hazardních her

č.1/2015

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ohrobec

č.3/2013 kterou se zrušuje OZV č. 1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
č.1/2009

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Nařízení obce OHROBEC


ZDE

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací obce Ohrobec

platný od 2014 pro budoucí období

ZÁSADY OBCE OHROBEC

 č. 1/2023

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec  na úhradu místního poplatku za odkádání komunálního odpadu z nemovité věci č. 1/2023 (platnost od 1.1.2024)

Žádost o příspěvek - ZDE

ZDE

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Ohrobec k věcem nemovitým