Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:evropsky parlament

  • v  pátek dne 7. června 2024 od  14. 00 hodin  do 22. 00 hodin   a
  • v  sobotu dne 8. června 2024 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. .1  je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese U Rybníků II 30, Ohrobec  pro voliče bydlící v obci Ohrobec.
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
  3. Volební místnost nemá bezbariérový přístup.

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. června 2024 - ZDE