ROK 2024

 

 
 č.  1/2024 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
 č.  2/2024 Smlouva o spolupráci - el. označník - autobusová zastávka  ZDE 
 č.  3/2024 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  - ČEZ Distribuce  ZDE 
 č.  4/2024 Smlouva o zřízení VB - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.   5/2024  Smlouva o dílo - urbanistická studie  ZDE 
č.   6/2024 Smlouva o právní službě ZDE
č.   7/2024  Smlouva o  budoucí smlouvěo zřízení VB - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.   8/2024 Smlouva o zřízení VB - ČEZ Distribuce ZDE
č.   9/2024 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 10/2024 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č. 11/2024  Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště   ZDE 
č. 12/2024 Darovací smlouva ZDE
č. 13/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí nenivestiční dotace - M. Hradecká ZDE
č. 14/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí nenivestiční dotace - V. Štuka ZDE
č. 15/2024 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce ZDE
č. 16/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - O. Voves ZDE
č. 17/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole ZDE
č. 18/2024  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - J. Strejc  ZDE 
č. 19/2024 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB ZDE
č. 20/2024 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č. 21/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SH ČMS - SDH Ohrobec ZDE
č. 22/2024  Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce  ZDE
č. 23/2024 Smlouva o bezúplatném převodu - VW LT 35 ZDE
č. 24/2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák český skaut ZDE
   
     
     
     
     
     
 

ROK 2023

 
č.  1/2023 Darovací smlouva ZDE
č.  2/2023  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce  ZDE
č.  3/2023  Smlouva o podpoře obce při poskytování terénních sociálních služeb pro občany obce Ohrobec ZDE 
č.  4/2023  Smlouva o zřízení služebnosti - p.č. 432/17  ZDE 
č.  5/2023  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.  6/2023  Smlouva o příspěvku - Dolní Břežany  ZDE 
č.  7/2023 Smlouva o zřízení věcního břemene ZDE
č.  8/2023  Darovací smlouva -  veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace   ZDE 
č.  9/2023  Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o dílo - projekt stavby ZŠ II. stupně  ZDE 
č. 10/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1  ZDE + dodatek ZDE 
č. 11/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci   ZDE + dodatek ZDE 
č. 12/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 13/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 14/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 15/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE + dodatek ZDE
č. 16/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 17/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 18/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 19/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 20/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 21/2023 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB ZDE
č. 22/2023  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB  ZDE 
č. 23/2023  Příkazní smlouva - mistní komunikace  ZDE 
č. 24/2023  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole  ZDE 
č. 25/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Strejc J. ZDE
č. 26/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SDH Ohrobec ZDE
č. 27/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Štuka V. ZDE
č. 28/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák - český skaut ZDE
č. 29/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Voves O. ZDE
č. 30/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 31/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 32/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 33/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 34/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE
č. 35/2023  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SANG z.s. ZDE 
č. 36/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 37/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 38/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 39/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci + Dodatek č. 1 ZDE + dodatek ZDE
č. 40/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 41/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE 
č. 42/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 43/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 44/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE
č. 45/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 46/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 47/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Olympie D.B. ZDE
č. 48/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 49/2023 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 50/2023 Smlouva o poskytnutí příspěvku obci ZDE
č. 51/2023 Dohoda o rozdělení společné věci - p.č. 367/62 ZDE
č. 52/2023 Smlouva o spolupráci při zajištění a zařazení místa zpětného odběru - odpadové hospodářství ZDE
č. 53/2023  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod  ZDE 
č. 54/2023  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod   ZDE 
č. 55/2023  Darovací smlouva - p.č. 389/5  ZDE 
č. 56/2023 Dodatek č. 10 - smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku - vodovod  ZDE
č. 57/2023 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE
č. 58/2023 Smlouva o provedení kulturní akce ZDE
č. 59/2023 Smlouva o nájmu - horní rybník ZDE
č. 60/2023 Smlouva o nájmu - spodní garáž hasičské zbrojnice ZDE
č. 61/2023 Smlouva o nájmu - část p.č. 506/8 ZDE
č. 62/2023 Kupní smlouva ZDE
č. 63/2023  Dodatek k licenční smlouvě  ZDE 
č. 64/2023 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 65/2023 Smlouva o nájmu - skauti ZDE
č. 66/2023  Smlouva o pořádání divadelního představení  ZDE 
č. 67/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 68/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 69/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 70/2023  Smlouva o poskytnutí příspěvku obci  ZDE 
č. 71/2023 Smlouva o občanské výpomoci ZDE
č. 72/2023 Smlouva o občanské výpomoci ZDE
č. 73/2023 Darovací smlouva - pomník ZDE
č. 74/2023 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE
č. 75/2023 Kupní smlouva - kompostéry ZDE
č. 76/2023 Smlouva o budoucí smlouvě - zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE
č. 77/2023 Smlouva o budoucí smlouvě - zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE
č. 78/2023 Smlouva o bezúplatném převodu - škoda fabia  ZDE
č. 79/2023 Darovací smlouva - pomník - transparentní účet  ZDE
č. 80/2023  Smlouva o dílo - technická podpora  ZDE 
č. 81/2023 Smlouva na zpracování Změny č. 2 UP Ohrobec ZDE
č. 82/2023 Dodatek č. 1 - dotace - projektová dokumentace ZDE
č. 83/2023 Smlouva o spolupráci - autobusová zastávka ZDE
č. 84/2023 Smlouva o dílo - projekt - II.stupeň ZŚ - pro ÚR ZDE
č. 85/2023 Sponzorská smlouva ZDE
č. 86/2023 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ZDE
č. 87/2023 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 88/2023 Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE
č. 89/2023 Smlouva o dílo - kontejnery pro mulifunkční využití ZDE + příloha ZDE
č. 90/2023  Cenová příloha pro rok 2024 - FCC ČR s.r.o.  ZDE 
č. 91/2023   Smlouva o podpoře obce - terénní sociální služby ZDE 
     
     
č.   1/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.   2/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.   3/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.   4/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.   5/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.   6/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.   7/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.   8/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.   9/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 10/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 11/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 12/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 13/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 14/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 15/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 16/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 17/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 18/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 19/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 20/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 21/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 22/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 23/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 24/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 25/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 26/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 27/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 28/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 29/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 30/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 31/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 32/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 33/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 34/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 35/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 36/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 37/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 38/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 39/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 40/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 41/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 42/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 43/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 44/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 45/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 46/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 47/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 48/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č. 49/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 50/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 51/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 52/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 53/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 54/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 55/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 56/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 57/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 58/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 59/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 60/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 61/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 62/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 63/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 64/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 65/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 66/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 67/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 68/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 69/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 70/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 71/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 72/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 73/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 74/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 75/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 76/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 77/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 78/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 79/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 80/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 81/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 82/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 83/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 84/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 85/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 86/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 87/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 88/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 89/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 90/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
Č. 91/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 92/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 93/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 94/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 95/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 96/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 97/2023   Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č. 98/2023   Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č. 99/2023   Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.100/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.101/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.102/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.103/2023   Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.104/2023   Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.105/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.106/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.107/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.108/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.109/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.110/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.111/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.112/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.113/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.114/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.115/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.116/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.117/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.118/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.119/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.120/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.121/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.122/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.123/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.124/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.125/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.126/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.127/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.128/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.129/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.130/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.131/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.132/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE 
č.133/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.134/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.135/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.136/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.137/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.138/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.139/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR ZDE
č.140/2023  Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.141/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.142/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.143/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.144/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.145/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.146/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.147/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.148/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.149/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
č.150/2023 Smlouva o výpůjčce a následném darování - KOMPOSTÉR  ZDE 
     
 

 

ROK 2022  

 

 
č.  1/2022  Smlouva o převzetí stavebního a demoličního materiálu  ZDE
č.  2/2022 Smlouva o dílo - rekonstrukce horního rybníku ZDE, příloha - ZDE
č.  3/2022 Darocí smlouva - p.č. 432/17 ,432/20, 431/7 ZDE
č.  4/2022 Darovasí smlouva - část komunikace Károvská ZDE
č.  5/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.  6/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.  7/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.  8/2022 Příkazní smlouva - rekonstrukce horního rybníku ZDE
č.  9/2022 Dodatek č. 2 - pověřenec GDPR ZDE
č. 10/2022 Kupní smlouva - p.č. 368/25, 477/2 ZDE, příloha - ZDE
č. 11/2022  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
č. 12/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 13/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 14/2022 Darovací smlouva - komunikace, dešťová kanalizace .... ZDE
č. 15/2022 Smlouva o poskytnutí příspěvku - rozvoj infrastruktury ZDE
č. 16/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 17/2022 Smlouva o poskytnutí příspěvku - vodovod, kanalizace ZDE
č. 18/2022 Smlouva o poskytnutí příspěvku - vodovod, kanalizace ZDE
č. 19/2022 Smlouva o spolupráci - autobusová doprava ZDE
č. 20/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prodeji a koupi podílu - Technické služby Dolnobřežansko ZDE
č. 21/2022 Smlouva o postoupení smlouvy - zajišťování pracovně-lékařských služeb ZDE
č. 22/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 23/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 24/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 25/2022 Smlouva o poskytnutí podpory z SFŽP ZDE
č. 26/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole ZDE
č. 27/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SANG, z.s. ZDE
č. 28/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dušek M. ZDE
č. 29/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Strouhal V. ZDE
č. 30/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák - český skaut ZDE
č. 31/2022  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Strejc J. ZDE 
č. 32/2022  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Linka bezpečí  ZDE 
č. 33/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KC Čtyřlístek, z.ú. ZDE
č. 34/2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - obnova multifunkčního hřiště ZDE
č. 35/2022 Příkazní smlouva - obnova místních komunikací ZDE
č. 36/2022 Příkazní smlouva - ZŠ II. stupeň ZDE
č. 37/2022 Kupní smlouva ZDE
č. 38/2022 Kupní smlouva ZDE
č. 39/2022  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB - ČEZ Distribuce ZDE 
č. 40/2022  Smlouva o zřízení VB - ČEZ Distribuce ZDE 
č. 41/2022  Dodatek č. 9 - Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku - vodovod  ZDE 
č. 42/2022  Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo - oprava komunikace  ZDE, příloha-ZDE 
č. 43/2022  Dodatek č. 2 - Smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů  ZDE 
č. 44/2022  Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení  ZDE 
č. 45/2022  Smlouva o provedení představení  ZDE 
č. 46/2022  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 - projekt vybudování 2. stupně ZŠ  ZDE 
č. 47/2022  Smlouva o divadelním představení  ZDE 
č. 48/2022  Smlouva o umístění reklamní cedule  ZDE 
č. 49/2022  Darovací smlouva -  veřejně prospěšné účely - kanalizace ZDE 
č. 50/2022  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Programu 2022 - Rekonstrukce horního rybníku  ZDE 
č. 51/2022  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - oprava komunikace  ZDE 
č. 52/2022 Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí "vodovodní přivaděč Zvole - Vrané"  ZDE
č. 53/2022  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce  ZDE 
č. 54/2022  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce ZDE 
č. 55/2022  Darovací smlouva - výsadba stromořadí  ZDE
č. 56/2022  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
č. 57/2022  Smklouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce  ZDE 
č. 58/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - komunikace ZDE
č. 59/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 60/2022 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 61/2022 Směnná smlouva  ZDE
č. 62/2022 Smlouva o příspěvku - Obec Dolní Břežany ZDE
č. 63/2022 Cenová příloha pro rok 2023 ke Smlouvě o dílo - FCC ČR s.r.o. ZDE
č. 64/2022 Smlouva o nájmu hrobového místa  ZDE
č. 65/2022 Smlouva o beúplatném převodu movitých věcí - ZŠ a MŠ Ohrobec ZDE
č. 66/2022 Smlouva o zřízení VB - ČEZ Distribuce ZDE
     
 

 

ROK 2021

 
č.  1/2021 Smlouva o spolupráci a o poskytnutí investičního příspěvku ZDE
č.  2/2021 Darovací  smlouva - p.č. 338/35 ZDE
č.  3/2021 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ZDE
č.  4/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ceně za provoz systému shromažďování, sběru.... odpadu  ZDE
č.  5/2021 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č.  6/2021 Darovací smlouva - p.č. 350/28 ZDE
č.  7/2021 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.   8/2021 Smlouva o ceně za provoz systému shromažďováním, sběru ....odpadu  ZDE
č.   9/2021 Plánovací smlouva  ZDE
č. 10/2021 Smlouva o výpůjčce ZDE
č. 11/2021 Dodatek č. 18 - veřejná autobusová doprava  ZDE
č. 12/2021  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB  ZDE
č. 13/2021   Darovací smlouva -  veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
č. 14/2021  Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1  ZDE 
č. 15/2021  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce a.s. ZDE 
č. 16/2021  Darovací smlouva - peněžní dar  ZDE 
č. 17/2021  Darovací smlouva -  veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace   ZDE 
č. 18/2021 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zřízení služebnosti ZDE
č. 19/2021  Veřejnoprávní smlouva - Junák . český skaut  ZDE 
č. 20/2021  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
č. 21/2021  Veřejnoprávní smlouva - Strejc J.  ZDE 
č. 22/2021 Veřejnoprávní smlouva - SDH Ohrobec ZDE
č. 23/2021 Veřejnoprávní smlouva - Strouhal V. ZDE
č. 24/2021 Darovací - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 25/2021 Veřejnoprávní smlouva - SANG, z.s. ZDE
č. 26/2021 Veřejnoprávní smlouva - Sportovní akademie M. Dušek ZDE
č. 27/2021 Darovací - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 28/2021 Smlouva o nájmu pozemku ZDE
č. 29/2021  Příkazní smlouva - Výsadba stromů v obci Ohrobec  ZDE 
č. 30/2021  Kupní smlouva - malotraktor  ZDE
č. 31/2021  Smlouva o dílo - přístavba ZŠ   ZDE
č. 32/2021  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce  ZDE 
č. 33/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence ZDE
č. 34/2021 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č. 35/2021 Veřejnoprávní smlouva - Sokol Zvole z.s. ZDE
č. 36/2021 Darovací smlouva - p.č. 354/62 ZDE
č. 37/2021 Darovací  - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č. 38/2021  Smlouva na zpracování Změny č. 1 ÚP  ZDE 
č. 39/2021  Příkazní smlouva - TD - přístavba ZŠ  ZDE 
č. 40/2021  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE 
č. 41/2021  Smlouva o zřízení věcného břemene  ZDE 
č. 42/2021  Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu  ZDE 
č. 43/2021  Smlouva o realizaci divadelního představení ZDE 
č. 44/2021  Dohoda mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci  ZDE 
č. 45/2021 Smlouva o dílo - chodník v ulici U Rybníků II ZDE
č. 46/2021 Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení ZDE
č. 47/2021  Smlouva o dílo - inženýrskogeologický průzkum  ZDE 
č. 48/2021  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  ZDE 
č. 49/2021  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  ZDE 
č. 50/2021  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  ZDE 
č. 51/2021  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  ZDE 
č. 52/2021  Smlouva o sml. budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  ZDE 
č. 53/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ZDE
č. 54/2021 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - kanalizace ZDE
č. 55/2021 Smlouva o dílo - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec ZDE
č. 56/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - přístavba ZŠ ZDE
č. 57/2021  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - chodník v ulici U Rybníků II   ZDE 
č. 58/2021  Smlouva o dílo - obnova multifunkčního hřiště ..  ZDE 
č. 59/2021  Dodatek č. 19 - veřejná autobusová doprava  ZDE 
č. 60/2021  Dodatek č. 20 - veřejná autobusová doprava  ZDE 
č. 61/2021  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo .- obnova multifunkčního hřiště ZDE 
č. 62/2021  Dodatek č. 8 - Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku - vodovod  ZDE 
č. 63/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách ZDE
č. 64/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Chodník v ulici U Rybníků II ZDE
č. 65/2021  Darovací smlouva - část komun. Károvská - STORNO - nová smlouva podepsána v r. 2022 - č. 4/2022
č. 66/2021 Kupní smlouva - část chodníku a zeleně Károvská ZDE
č. 67/2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce  ZDE
č. 68/2021 Darovací smlouva - p.č. 345/28 ZDE
č. 69/2021  Darovací smlouva - p.č. 257/2  ZDE 
č. 70/2021  Smlouva o dílo - projektová dokumentace - stavba budovy II. stupně ZŠ  ZDE 
č. 71/2021 Dodatek č. 22 - veřejná autobusová doprava ZDE
č. 72/2021  Smlouva o ceně za provoz systímu shromažďování, odstraňování .... odpadů ZDE 
č. 73/2021 Smlouva o prodeji a koupi podílu - Technické služby Dolnobřežansko ZDE
č. 74/2021 Smlouva o zřízení VB ZDE
č. 75/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvgě o dílo - oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec ZDE
č. 76/2021 Dodatek č. 23 - veřejná autobusová doprava ZDE
     
 

 

ROK 2020

 

 
č.  1/2020 Smlouva o ceně za provoz systému shromažďování, sběru, třídění... a odstraňování odpadu ZDE
č.  2/2020 Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci - obnova křížku ZDE
č.  3/2020 Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci - rekonstrukce rybníku ZDE
č.  4/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod , kanalizace ZDE
č.  5/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB ZDE
č.  6/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB ZDE
č.  7/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.  8/2020  Rámcová kupní smlouva   ZDE 
č.  9/2020  Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě - obchod  ZDE 
č.10/2020 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa  ZDE 
č.11/2020  Veřejnoprávní smlouva č. 5  ZDE 
č.12/2020  Smlouva o smlouvě budoucí  ZDE 
č.13/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č.14/2020  Veřejnoprávní smlouva  - SDH Ohrobec  ZDE 
č.15/2020  Veřejnoprávní smlouva  - V. Štuka ZDE
č.16/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č.17/2020  Smlouva o sdružení finančních prostředků - vodovod. řád  ZDE 
č.18/2020  Veřejnoprávní smlouva - junák, český skaut  ZDE 
č.19/2020  Smlouva o předprodeji časových razítek  ZDE 
č.20/2020  Příkazní smlouva - hasičská zbrojnice  ZDE
č.21/2020  Darovací smlouva - p.č.345/15  ZDE 
č.22/2020  Směnná smlouva  ZDE
č.23/2020  Smlouva o dílo - obchod  ZDE 
č.24/2020  Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.25/2020  Veřejnoprávní smlouva - SK Zvole  ZDE 
č.26/2020  Smlouva o výpůjčce - Středočeský kraj - část p.č. 480/4 ZDE 
č.27/2020  Smlouva o zřízení VB - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.28/2020  Dodatek k licenční smlouvě č. 95711 - počítačový program Triada ZDE 
č.29/2020  Smlouva o zajištění odborné praxe  ZDE 
č.30/2020   Veřejnoprávní smlouva - J. Strejc ZDE 
č.31/2020  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení .. - ČEZ Distribuce  ZDE 
č.32/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod,kanalizace  ZDE 
č.33/2020  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - obchod  ZDE 
č.34/2020  Smlouva o výpůjčce - ZŠ  ZDE
č.35/2020  Smlouva o výpůjčce - MŠ  ZDE 
č.36/2020  Veřejnoprávní smlouva - Sokol Zvole  ZDE 
č.37/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č.38/2020  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - tělocvična  ZDE 
č.39/2020  Příkazní smlouva - technický dozor - dostavba obchodu   ZDE 
č.40/2020  Veřejnoprávní smlouva - Z. Dušková  ZDE 
č.41/2020  Veřejnoprávní smlouva - M. Dušek  ZDE 
č.42/2020  Rámcová smlouva - technická specifikace   ZDE 
č.43/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č.44/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.45/2020 Smlouva o dílo - projekt WIFI4EU ZDE
č.46/2020 Dodatek č. 7 - Smlouvy o komplexním provozování infratzrukturního majetku - vodovod ZDE
č.47/2020 Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy - 1/2 p.č. 175/2 vč. pomníku ZDE
č.48/2020  Smlouva na zhotovení lesního hospodářského plánu  ZDE 
č.49/2020  Příkazní smlouva - rekonstrukce místních komunikací  ZDE 
č.50/2020  Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - obchod  ZDE 
č.51/2020  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - obchod  ZDE 
č.52/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.53/2020 Příkazní smlouva - obnova křížku ZDE
č.54/2020 Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání - obchod ZDE
č.55/2020  Smlouva o dílo - obnova povrchu místních komunikace  ZDE 
č.56/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č.57/2020  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanaliazce  ZDE 
č.58/2020  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - obchod tepelné č.  ZDE 
č.59/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu ZDE
č.60/2020  Smlouva o ceně za provoz systému shromažďování, sběru.... odpadu - obchod  ZDE
č.61/2020 Smlouva o dílo - Restaurování a obnova litinového křížku ZDE
č.62/2020 Smlouva o dílo - Odbahnění horního rybníka ZDE
č.63/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.64/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely ZDE
č.65/2020 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.66/2020 Veřejnoprávní smlouva - dotace odbahnění h. rybníku ZDE
č.67/2020 Darovací smlouva - p.č. 267/55 ZDE
č.68/2020 Darovací smlouva - p.č. 267/56 ZDE
č.69/2020 Darovací smlouva - p.č. 267/61 ZDE
č.70/2020 Daerovací smlouva-p.č. 345/25 ZDE
č.71/2020 Darovací smlouva - podíl - vodovodní řad ZDE
č.72/2020 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ZDE
č.73/2020 Příkazní smlouva - přístavba ZŠ ZDE
č.74/2020 Příkazní smlouva - chodník v ul. U Rybníků II ZDE
č.75/2020 Příkazní smlouva - rekonstrukce místních komunikací  ZDE
č.76/2020  Příkazní smlouva - rekonstrukce hřiště  ZDE 
č.77/2020 FCC cenová příloha pro rok 2021 ZDE
č.78/2020 Smlouva o zřízení VB ZDE
č.79/2020  Smlouva o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce a.s.  ZDE 
 

ROK 2019

č.  1/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.  2/2019 Smlouva kupní ZDE
č.  3/2019 Dodatek č. 2 - dohody o jednotném postupu při provozování infrast. m. ZDE
č.  4/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Průběžná p.č. 441/3 ZDE
č.  5/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - U Rybníků II p.č. 506/6 ZDE
č.  6/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Oblouková 202 ZDE
č.  7/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - V Dolích 9 ZDE
č.  8/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - U Rybníků II 30 ZDE
č.  9/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - U Rybníků II 20 ZDE
č. 10/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - V Dolích 5 ZDE
č. 11/2019 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - Károv 54 ZDE
č. 12/2019 Veřejnoprávní smlouva o posyktnutí neinvestiční dotace - M. Hradecká ZDE
č. 13/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - V. Strouhal  ZDE
č. 14/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karabina ZDE
č. 15/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole  ZDE 
č. 16/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - J. Strejc ZDE
č. 17/2019 Kupní smlouva - p.č. 268/1, 268/18 ZDE
č. 18/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák ZDE
č. 19/2019  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 20/2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy práva stavby ZDE
č. 21/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění - ČEZ Distribuce a.s. ZDE
č. 22/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Zvole, z.s. ZDE
č. 23/2019 Dodatek č. 3 - k veřejnoprávní smlouvě - obecní policie ZDE
č. 24/2019 Darovací smlouva - p.č. 338/48

ZDE

č. 25/2019 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č. 26/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 27/2019 Smlouva o dílo - chodník Zvolská ZDE, příloha - ZDE
č. 28/2019 Smlouva o výpůjčce - pozemek pod chodníkem v ul. Zvolská ZDE
č. 29/2019 Dodatek č. 1 - smlouvy o nájmu anténního stožáru p.č. 470/20 ZDE
č. 30/2019 Dodatek č. 1 - smlouvy o nájmu anténního stožáru na hasičské zbrojnici  ZDE
č.31/2019 Příkazní smlouva - tech.dozor - chodník Zvolská ZDE
č. 32/2019 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE 
č. 33/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 34/2019 Smlouva o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku ZDE
č. 35/2019 Plánovací smlouva ZDE
č. 36/2019 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce ZDE
č. 37/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  - rozšíření komunikace V Dolích ZDE
č. 38/2019 Smlouva o nájmu obecního pozemku - část p.č. 469/25 ZDE
č. 39/2019 Smlouva o nájmu obecního pozemku - část p.č. 506/8 ZDE
č. 40/2019 Darovací smlouva  - p.č. 267/48 ZDE
č. 41/2019 Smlouva o nájmu obecního pozemku - část p.č. 506/8 ZDE
č. 42/2019 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - p.č. 561 ZDE
č. 43/2019 Smlouva o provedení představení ZDE
č. 44/2019 Smlouva o nájmu tenisového kurtu ZDE
č. 45/2019 Dodatek č. 1 - chodník Zvolská ZDE
č. 46/2019 Dodatek č. 6 - Smlouvy o komplexním provozování infastr. majetku ZDE
č. 47/2019  Smlouva o uzavření budoucí sml. o zřízení VB a o právu stavby - ČEZ Distr.  ZDE 
č. 48/2019 Smlouva o uzavření budoucí sml. o zřízení VB a o právu stavby - ˇCEZ Distr. ZDE
č. 49/2019 Dodatek č. 2 - tělocvična  ZDE 
č.50/2019  Smlouva o nájmu lesního pozemku - část p.č. 470/1  ZDE 
č. 51/2019 Smlouva o dílo - obchod ZDE
č. 52/2019 Dodatek k licenční smlouvě ZDE
č. 53/2019 Smlouva o nájmu - zahrádkáři ZDE
č. 54/2019 Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti ZDE, příloha ZDE
č. 55/2019 Darovací smlouva - 1/18 p.č. 480/1 ZDE
č. 56/2019 Dodatek č. 3 - tělocvična ZDE
č. 57/2019 Darovací smlouva - ODF ZDE
č. 58/2019  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - tělocvična ZDE
č. 59/2019  Smlouva o sdružených dlužbách dodávky elektřiny - tělocvična  ZDE
č. 60/2019 Smlouva o spolupráci  - divadlení představení  ZDE
č. 61/2019 Darovací smlouva - Ohrobecký divadelní festival  ZDE
č. 62/2019 Smlouva o realizaci divadelního představení ZDE
č. 63/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 64/2019 Darovací smlouva - Ohrobecký divadelní festival ZDE
č. 65/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 66/2019 Smlouva o dočasném užívání  ZDE
č. 67/2019 Pachtovní smlouva ZDE
č. 68/2019 Darovací smlouva - p.č. 345/16, 345/17 ZDE
č. 69/2019 Darovací smlouva - 1/18 p.č. 1/1  ZDE
č. 70/2019 Darovací smlouva - stavba komunikací  ZDE
č. 71/2019 Darovací smlouva - p.č. 350/25  ZDE
č. 72/2019 Kupní smlouva - p.č. 175/2  ZDE
č. 73/2019  Darovací smlouva - p.č. 350/1 ZDE
č. 74/2019 Smlouva o budoucí sml. o zřízení VB  ZDE
č. 75/2019 Smlouva o dílo - rekonstrukce ulice Višňová a Na Širokém  ZDE
č. 76/2019 Dodatek č. 1 nájemní smlouvy  ZDE
č. 77/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 78/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 79/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 80/2019 Smlouva o výpůjčce - MŠ Zvole ZDE
č. 81/2019 Smlouva o postoupení pohledávky ZDE
č. 82/2019 Smlouva o výpůjčce - ZŠ Zvole ZDE
č. 83/2019 Darovací smlouva - tlaková kanalizace ZDE
č. 84/2019 Příkazní smlouva  - výstavba obchodu v obci Ohrobec   ZDE
č. 85/2019 Dohoda o narovnání   ZDE 
č. 86/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  - rekonstrukce ulice.... ZDE 
č. 87/2019 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace  ZDE 
č. 88/2019 Darovací smlouva - p.č. 350/27  ZDE 
č. 89/2019 Darovací smlouva - p.č. 350/29  ZDE 
 

ROK  2018

č. 1a/2018 Platební kalendář - lesní hospodář ZDE 
č. 1b/2018 Plánovací smlouva ZDE
č.  2/2018 Darovací smlouva - p.č. 338/62 ZDE
č.  3/2018 Smlouva o budoucí sml. o zřízení věc. břem. a sml. o právu provést stavbu - ČEZ Distribuce ZDE
č.  4/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.  5/2018 Smlouva o připojení odběrného elektr. zařízení k distribuční soustavě - ČEZ Distribuce ZDE
č.  6/2018 Smlouva o připojení odběrného elektr. zařízení k distribuční soustavě - ČEZ Distribuce ZDE
č.  7/2018 Smlouva o právní službě ZDE
č.  8/2018 Smlouva na odstranění stavby  - bývalý objekt obchodu ZDE
č.  9/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č. 10/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE 
č. 11/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - kanalizace ZDE 
č. 12/2018 Darovací smlouva - p.č. 267/62 ZDE 
č. 13/2018 Smlouva o uzavření bud. sml.o zřízení věc. břem. a sml. o právu provést stavbu - ČEZ D. ZDE 
č. 14/2018 Darovací smlouva - 1/2 p.č. 350/28 ZDE
č. 15/2018 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod ZDE 
č. 16/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - oprava komunikace ZDE 
č. 17/2018 Smlouva o právu stavby  ZDE 
č. 18/2018 Darovací smlouva - p.č. 338/58 ZDE 
č. 19/2018 Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě ....... obecní policie ZDE 
č. 20/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - J. Strejc ZDE 
č. 21/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Myslivecké sdružení z.ú. ZDE 
č. 22/2018 Smlouva o dílo - PD cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň, dodatek č. 1 ZDE , ZDE
č. 23/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Vigvam z.ú. ZDE 
č. 24/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE 
č. 25/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák - český skaut ZDE 
č. 26/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karabina ZDE 
č. 27/2018 Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ZDE 
č. 28/2018 Dodatek č. 16 - veřejná autobusová doprava ZDE 
č. 29/2018 Darovací smlouva - p.č. 354/7 ZDE 
č. 30/2018 Darovací smlouva - 1/2  p.č. 354/56 ZDE 
č. 31/2018 Darovací smlouva - p.č. 354/57 ZDE 
č. 32/2018 Darovací smlouva - p.č. 338/55 ZDE 
č. 33/2018 Dodatek k technícké podpoře - Triada ZDE
č. 34/2018 Dodatek k licenční smlouvě - Triada ZDE
č. 35/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SDH Ohrobec ZDE
č. 36/2018 Darovací smlouva - 1/2 p.č. 354/56 ZDE 
č. 37/2018 Smlouva o realizaci divadelního představení ZDE
č. 38/2018 Kupní smlouva a předávací protokol ZDE
č. 39/2018 Smlouva o smlouvě budoucí ZDE
č. 40/2018 Smlouva o uspořádání divadelního představení ZDE
č. 41/2018 Smlouva o zpracování osobních údajů - Triada ZDE
č. 42/2018 Smlouva o provedení uměleckého výkonu ZDE
č. 43/2018 Smlouva o vystupování umělce - souboru  ZDE 
č. 44/2018 Smlouva o spolupráci - pro opravy a údržbu komunikace Károvská  ZDE 
č. 45/2018 Smlouva o dílo - intenzifikace ČOV Ohrobec ZDE
č. 46/2018 Příkazní smlouva - technický dozor ČOV Ohrobec ZDE
č. 47/2018 Smlouva o dílo - oprava komunikací ZDE
č. 48/2018 Smlouva o dílo - novostavba tělocvičny ZDE
č. 49/2018 Směnná smlouva ZDE
č. 50/2018 Darovací smlouva - pro ZŠ ZDE
č. 51/2018 Příkazní smlouva - technický dozor tělocvična ZDE
č. 52/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE 
č. 53/2018 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod  ZDE 
č. 54/2018 Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ZDE
č. 55/2018 Darovací smlouva - par.č. 354/52 ZDE
č. 56/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole ZDE
č. 57/2018 Smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - ČEZ Distribuce ZDE
č. 58/2018

Smlouva o dílo - oprava části komunikací

ZDE
č. 59/2018 Dodatek č. 5 - Smlouvy o komplexním provozování infastr. majetku ZDE
č. 60/2018 Smlouva o dílo č. 22-2/2018 -  PD cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň ZDE 
č. 61/2018 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů ZDE
č. 62/2018 Smlouva o dílo - Rozšíření komunikace V Dolích ZDE
č. 63/2018 Smlouva o dílo č. 47-2/2018 - Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobci ZDE
č. 64/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6021942/VB/001  ZDE 
č. 65/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006296/1  ZDE 
č. 66/2018 Dodatek č. 17 - veřejná autobusová doprava  ZDE 
č. 67/2018 Smlouva o dílo č. 21-2/2018 - intenzifikace ČOV Ohrobec  ZDE 
č. 68/2018 Smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6001267/VB/1 - ČEZ Distribce ZDE
č. 69/2018  Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla ZDE
č. 70/2018 Darovací smlouva - finanční příspěvek na stavbu pomníku ZDE
č. 71/2018 Darovací smlouva - finanční příspěvek na stavbu pomníku ZDE
č. 72/2018 Veřejnopprávní smlouva o poskytnutí dotace - pomník  ZDE
č. 73/2018 cenová příloha pro rok 2019 - vývoz odpadů ZDE
č. 74/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Novostavba tělocvvičny ZDE
č. 75/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - intenzifikace ČOV Ohrobec ZDE
č. 76/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv.dotace - ZŠ Dolní Břežany ZDE
č. 77/2018 Darovací smlouva - par.č. 267/57 ZDE
č.78/2018 Darovací smlouva - pamětní deska ZDE
 

ROK  2017

 
č.  1/2017 Platební kalendář - lesní hospodář ZDE
č.  2/2017 Darovací smlouva - PK 334/14 ZDE
č.  3/2017 Darovací smlouva - p.č. 398/20 ZDE
č.  4/2017 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů ZDE
č.  5/2017 Darovací smlouva - finanční příspěvek ZDE
č.  6/2017 Kupní smlouva - p.č. 468/15 ZDE
č.  7/2017 Darovací smlouva - PK 334/10 ZDE
č.  8/2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - ČEZ Distribuce ZDE
č. 9/2017 Darovací smlouva - KN 334/20 ZDE
č.10/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.11/2017   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - C. Břežánek   ZDE 
č.12/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karabina ZDE
č.13/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Zvole ZDE
č.14/2017  Darovací smlouva- veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.15/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole ZDE
č.16/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - kanalizace ZDE
č.17/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KC Čtyřlístek ZDE
č.18/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák ZDE
č.19/2017 Smlouva o smlouvách budoucích kupních a nájemních ZDE
č.20/2017 Pojištění jednorázových akcí ZDE
č.21/2017 Dodatek č. 15 - veřejná autobusová doprava ZDE
č.22/2017 Smlouva o dílo - střecha ČOV ZDE
č.23/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičních dotace - Strejc J. ZDE
č.24/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace  ZDE
č.25/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.26/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.27/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.28/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.29/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.30/2017  Smlouva o dílo - oprava komuníkací v obci  ZDE
č.31/2017  Smlouva o spolupráci - vodovodní přivaděč  ZDE
č.32/2017 Příkazní smlouva - divadelní představení ZDE
č.33/2017 Dodatek č. 1  - Smlouvy o poskytování služby rozvozu obědů ZDE
č.34/2017 Kupní smlouva - p.č. 470/17 ZDE
č.35/2017 Smlouva o provedení uměleckého výkonu ZDE
č.36/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.37/2017 Darovcí smlouva-veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace ZDE
č.38/2017 Darovací smlouva - p.č. 334/132 ZDE
č.39/2017 Smlouva o divadelním představení ZDE
č.40/2017 Darovací smlouva - p.č. 338/59 ZDE
č.41/2017 Darovací smlouva - p.č. 437/7 ZDE
č.42/2017 Darovací smlouva - p.č. 267/51 ZDE
č.43/2017 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov. a kanalizace  ZDE
č.44/2017 Smlouva o uměleckém výkonu ZDE
č.45/2017  Smlouva o dílo - zastřešení kulturní akce  ZDE
č.46/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace  ZDE
č.47/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace ZDE
č.48/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace ZDE
č.49/2017  Darovací smlouva - p.č. 334/85, 334/135, 334/136, 338/60. 338/63  ZDE
č.50/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace  ZDE
č.51/2017  Darovací smlouva - objekt  ZDE
č.52/2017  Příkazní smlouva - žádost o dotaci ČOV  ZDE
č.53/2017  Dodatek č. 4 - provozování vodovodní sítě  ZDE
č.54/2017  Smlouva o zřízení VB  ZDE
č.55/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace  ZDE
č.56/2017 Smlouva o dílo  ZDE
č.57/2017 Darovací smlouva - p.č. 480/1 ZDE
č.58/2017 Darovací smlouva - vodovod a kanalizace ZDE
č.59/2017  Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci - vodovodní přivaděč ZDE
č.60/2017  Darovací smlouva - vodovod a kanalizace  ZDE
č.61/2017   Darovací smlouva - oprava komunikace Károvská ZDE
č.62/2017  Smlouva o zřízení VB  ZDE
č.63/2017 Darovací smlouva - škoda Felicia ZDE
č.64/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ZDE
č.65/2017 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů ZDE
č.66/2017 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č.67/2017 Dodatek č. 5 k licenční smlouvě 352/2008 ZDE
č.68/2017 Dodatek č. 1 k dohodě o jednotném postupu ZDE 
č.69/2017  Cenová příloha pro rok 2018 ke smlouvě o dílo   ZDE
 

rok 2016

 
č.  1/2016 Darovací smlouva - PK 355/4
ZDE
č.  2/2016 Darovací smlouva - PK 338/13 ZDE
č.  3/2016 Platební kalendář - lesní hospodář ZDE
č.  4/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskynutí dotace - dostavba kanalizace ZDE
č.  5/2016 Darovací smlouva - KN 267/47 ZDE
č.  6/2016 Smlouva o výpůjčce - Škoda Felicia ZDE
č.  7/2016 Darovací smlouva - PK 402/1 ZDE
č.  8/2016 Smlouva o právu stavby - stavba chodníku ZDE
č.  9/2016 Smlouva o výpůjčce - ZŠ a MŠ Zvole  ZDE
č.10/2016 Dodatek č. 2 - Smlouvy o dílo - přestavba budovy čp. 5 ZDE
č.11/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Olympie ZDE
č.12/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Zvole ZDE
č.13/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - J. Strejc ZDE
č.14/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - MC Břežánek ZDE
č.15/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karabina ZDE
č.16/2016 Darovací smlouva - PK 267/20 ZDE
č.17/2016  Darovací smlouva - PK 338/34 ZDE
č.18/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KC Čtyřlístek ZDE
č.19/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Český kynologický svaz ZDE
č.20/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.21/2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Zvole ZDE
č.22/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.23/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.24/2016 Darovací smlouva - PK 263/21 ZDE
č.25/2016 Smlouva o právu stavby - chodník Zvolská ZDE
č.26/2016 Smlouva o právu stavby - chodník Zvolská ZDE
č.27/2016 Dodatek č. 14 - veřejná autobusová doprava ZDE
č.28/2016 Smlouva o právu stavby - chodník Zvolská ZDE
č.29/2016 Darovací smlouva - KN 388/7 ZDE
č.30/2016 Darovací smlouva - PK 354/30 ZDE
č.31/2016 Smlouva o nájmu - tenisový kurt ZDE
č.32/2016 O poskytnutí neinvestiční dotace - MAS Dolnobřežansko ZDE
č.33/2016 Smlouva o zajištění odborné praxe žáka ZDE
č.34/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce ZDE
č.35/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce ZDE
č.36/2016 Smlouva o výpůjčce - Středočeský kraj - část pozemku ZDE
č.37/2016 Smlouva o zajištění divadelního představení ZDE
č.38/2016  Příkazní smlouva - divadelní představení ZDE
č.39/2016 Smlouva o zajištění divadelního představení ZDE
č.40/2016 Plánovací smlouva  ZDE
č.41/2016  Smlouva o provedení uměleckého výkonu - divadelní představení ZDE
č.42/2016  Smlouva o právu stavby - chodník Zvolská ZDE
č.43/2016  Smlouva o poskytování služby rozvozu obědů, dodatek č. 1  ZDE,   ZDE
č.44/2016  Smlouva o umeleckém výkonu - divadelní představení  ZDE
č.45/2016   Dodatek č. 3 - Smlouvy o komplexním provozování infastrukturního majetku obce  ZDE
č.46/2016  Smlouva o dílo - projekt na rekonstrukci ČOV  ZDE
č.47/2016  Smlouva o výpůjčce - párty stany, pivní sety  ZDE
č.48/2016  Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - hasičárna, ZŠ, MŠ  ZDE, ZDE, ZDE
č.49/2016  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodov., kanalizace ZDE
č.50/2016  Smlouva o právu stavby - chodník Zvolská  ZDE
č.51/2016   Souhlas se stavbou - chodník Zvolská ZDE
č.52/2016  Darovací smlouva - finanční příspěvek  ZDE
č.53/2016  Smlouva o dílo - zajištění zastřešení kulturní akce  ZDE
č.54/2016  Darovací smlouva -  veřejně prospěšné účely - vodovod ZDE
č.55/2016  Darovací smlouva - finanční příspěvek   ZDE
č.56/2016  Darovací smlouva - finanční příspěvek  ZDE
č.57/2016  Smlouva o dílo - oprava části komunikace Jarovská a Lipová  ZDE 
č.58/2016 Smlouva o výpůjčce - párty stany, pivní sety ZDE
č.59/2016 Darovací smlouva - finanční příspěvek ZDE
č.60/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod  ZDE
č.61/2016 Darovací smlouva - PK 388/31  ZDE
č.62/2016  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace  ZDE
č.63/2016  Smlouva za cenu - dodávka el.  ZDE
č.64/2016  Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - komunikace  ZDE
č.65/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - komunikace ZDE
č.66/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - komunikace ZDE
č.67/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/2016 ZDE
č.68/2016 Smlouva o zřízení VB - ČEZ  ZDE
č.69/2016 Smlouva o zřízení VB - ČEZ ZDE
č.70/2016 Smlouva o veřejné produkci ZDE
č.71/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.72/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.73/2016 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS ZDE
č.74/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB ZDE
č.75/2016  Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené půs. - přestupky  ZDE 
č.76/2016 Kupní smlouva - 4 kola na Škodu Fabie ZDE
č.77/2016 Smlouva o uzavření budoucí sml. o zřízení VB - ČEZ ZDE
č.78/2016 Smlouva o umístění reklamní cedule ZDE
č.79/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
č.80/2016 Darovací smlouva - veřejně prospěšné účely - vodovod, kanalizace ZDE
     
 

ROK  2015

 
č.  1/2015 Smlouva o dodávce služeb UVT s.r.o.  zde
č.  2/2015 Dodatek č. 4 ke smlouvě mandátní - lesní hospodář zde
č.  3/2015 Smlouva o poskytování terénních sociálních služeb  zde
č.  4/2015 Smlouva o zřízení VB - ČEZ  zde
č.  5/2015 Dohoda o změně zakládací smlouva - MAS Dolnobřežansko  zde
č.  6/2015 Kupní smlouva - multikár M 26  zde
č.  7/2015 Darovací smlouva - na kulturu senioři 2015  zde
č.  8/2015 Kupní smlouva - multikár M 26 4x4  zde
č.  9/2015 Dodatek č. 11 - veřejná autobusová doprava  zde
č.10/2015  Smlouva o právu stavby  zde
č.11/2015 Smlouva o ceně za provoz ....... odpadů  zde
č.12/2015 Dodatekl č 12 - veřejná autobusová doprava  zde
č.13/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - MAS Dolnobřežansko  zde
č.14/2015 Smlouva o dílo - MŠ  zde
č.15/2015 Kupní smlouva - WV Transporter  zde
č.16/2015 Smlouva o nájmu anténního stožáru - p.č. 470/20  zde
č.17/2015 Smlouva o nájmu anténního stožáru - hasičská zbrojnice  zde
č.18/2015 Smlouva o prodeji motorového vozidla - multikár M 25  zde
č.19/2015 Dohoda o vytvoření pracovních sil - Úřad práce  zde
č.20/2015 Smlouva o nájmu - tenisový kurt zde
č.21/2015  Smlouva o nájmu - garáž v hasičské zbrojnici zde
č.22/2015   Smlouva o nájmu - část p.č. 506/8 zde
č.23/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.24/2015   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.25/2015   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.26/2015   Smlouva o nájmu - část p.č. 506/8  zde
č.27/2015   Darovací smlouva - příspěvek na vodovod a kanalizace  zde
č.28/2015   Smlouva o smlouvách budoucích kupních a nájemních  zde 
č.29/2015   Smlouva o posktnutí neinvestiční dotace  zde
č.30/2015  Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů ......  zde
č.31/2015  Darovací smlouva -příspěvek na vodovod a kanalizace zde
č.32/2015  Smlouva o nájmu - p.č. 352/4, budova bez čp.  zde
č.33/2015  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě zde
č.34/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace zde
č.35/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace zde
č.36/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace zde
č.37/2015  Smlouva o nájmu - p.č. 469/25  zde
č.38/2015   Smlouva o nájmu - 469/27   zde
č.39/2015  Dodatek ke smlouvě o dílo - rekontrukce budovy čp. 30 zde
č.40/2015  Smlouva darovací - knihy  zde
č.41/2015  Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu - horní rybník zde
č.42/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.43/2015  Smlouva o dílo - přestavba objektu čp. 5  zde
č.44/2015  Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu prostor  zde
č.45/2015  Dodatek č. 2 Smlouvy o komplexním provozování infastrukturního majetku    obce  zde
č.46/2015  Dodatek smlouvy o sdružených dodávkách elekt.  zde
č.47/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.48/2015  Smlouva o dílo - MŠ Ohrobec - vybavení nábytkem  zde
č.49/2015  Dodatel ke smlouvě č. 1 - Vodafone  zde
č.50/2015  Kupní smlouva - p.č. 506/18  zde
č.51/2015  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - přestavba objektu čp. 6 zde
č.52/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 355/5  zde
č.53/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 355/5  zde
č.54/2015   Darovací smlouva - PK par.č. 267/15  zde
č.55/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 355/8  zde
č.56/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 355/5  zde
č.57/2015  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB - kanalizace   zde
č.58/2015  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  zde
č.59/2015 Smlouva o dílo - vybavení 1. třídy ZŠ   zde
č.60/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 350/6  zde
č.61/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 343/1  zde
č.62/2015  Smlouva o dílo - vybavení ZŠ  zde
č.63/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 357/3   zde 
č.64/2015   Smlouva o dílo - restaurace a přemístění zvoničky   zde
č.65/2015   Smlouva darovací - příspěvek na MŠ   zde
č.66/2015  Smlouva o dílo - kontejnery na bioodpad  zde
č.67/2015  Smlouva o zřízení věcného břemene - kNN 425/57  zde
č.68/2015  Smlouva o zřízení věcného břemene - kNN 438/2  zde
č.69/2015  Dodatek ke smlouvě č. 4 - licenční smlouva 352/2008  zde
č.70/2015  Dodatek ke smlouvě č. 13 - veřejná autobusová doprava  zde
č.71/2015  Smlouva o dílo - Splašková kanalizace dostavba  zde
č.72/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 357/10  zde
č.73/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 388/15  zde
č.74/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 437/9  zde
č.75/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 267/35  zde
č.76/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 355/4  zde
č.77/2015  Darovací smlouva - PK par.č.342/6  zde
č.78/2015  Smlouva o dílo - vybavení výdejny jídel pro ZŠ  zde
č.79/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 338/23  zde
č.80/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 357/21  zde
č.81/2015  Nájemní smlouva - horní rybník  zde
č.82/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 267/23  zde
č.83/2015  Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření prac. příležitostí  zde
č.84/2015  Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření prac. příležitostí  zde
č.85/2015  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - přestavba objedku čp. 5  zde
č.86/2015  Darovací smlouva - PK par.č. 354/16   zde
č.87/2015   Darovací smlouva - PK par.č. 437/11  zde
č.88/2015  Zřizovací listina- JSDHO Ohrobec  zde
č.89/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - zvonička  zde
č.90/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti   zde
č.91/2015 Darovací smlouva - PK 334/8  zde
č.92/2015 Darovací smlouva - PK 334/8  zde
č.93/2015 Darovací smlouva - příspěvek - vodov., kanal.  zde
č.94/2015 Darovací smlouva - příspěvek - vybavení ZŠ  zde
č.95/2015 Darovací smlouva - příspěvek - vybavení MŠ  zde
č.96/2015 Darovací smlouva - PK 359/22  zde
     
 

 Rok 2014

 
č.  1/2014 Smlouva o dodávce služeb UVT s.r.o. zde
č.  2/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní - lesní hospodář zde
č.  3/2014 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014  zde
č.  4/2014 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014  zde
č.  5/2014 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014 zde
č.  6/2014 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014   zde
č.  7/2014 Smlouva o nájmu - tenisový kurt  zde
č.  8/2014 Dodatek ke smlouvě č. 10 - veřejná autobusová doprava  zde
č.  9/2014  Smlouva darovací - finanční dar na kulturní akci zde
č.10/2014 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - KC Čtyřlístek zde
č.11/2014 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - sdružení hasičů ...  zde
č.12/2014 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Ohrobec dětem  zde
č.13/2014  Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014 zde
č.14/2014   Kupní smlouva - p.č. 470/112, st. 1062 zde
č.15/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - uložení řadů zde
č.16/2014 Smlouva - souhlas s dočasným užitím lesního pozemku - Lesy ČR  zde
č.17/2014  Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + Dodatek ke smlouvě č. 1  zde + zde
č.18/2014  Darovací smlouva - obec Okrouhlo - provoz MŠ zde
č.19/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - komunikace zde
č.20/2014 Smlouva o dílo - rekontrukce komunikací U Rybníků I, U Rybníků II a V Dolích zde
č.21/2014 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o obecní policii zde
č.22/2014 Smlouva příkazní - TDI komunikace zde
č.23/2014 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2014 zde
č.24/2014 Smlouva darovací - oprava komunikace zde 
č.25/2014 Smlouva darovací - oprava komunikace zde
č.26/2014 Dodatek č. 1 - o ukončení nájmu - Ohrobec dětem zde
č.27/2014 Dodatek č. 1 - prodloužení doby provozovatele infrastruk. majetku zde
č.28/2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB zde
č.29/2014 Smlouva darovací - kanalizace a vodovod zde
č.30/2014 Smlouva darovací - komunikace zde
č.31/2014 Smlouva o nájmu pozemku zde
č.32/2014 Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 352/2008 zde
č.33/2014 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor zde
č.34/2014 Smlouva darovací - spolufinancování kulturních akcí zde
č.35/2014 Rozhodnutí o poskytnutí dotace  zde
č.36/2014 Rámcová smlouva o spolupráci - komzultace,poradenství zde
č.37/2014 Smlouva o dílo - rekonstrukce budovy čp. 30 zde
č.38/2014 Smlouvao uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB zde
č.39/2014 Smlouva o poskytnutí příspěvku - vodovod a kanalizace zde
č.40/2014  Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku - kamer. systém OP  zde
 č.41/2014  Smlouva o dílo + dodatek č.1

zde_1.

zde_2.

zde_dodatek

č.42/2014  Darovací smlouva - vodovovní a kanalizační řady  zde
č.43/2014 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - komunikace  zde
č.44/2014 Smlouva o ceně za provoz ..... komunálních odpadů zde
č.45/2014 Smlouva o dodávce služeb - internet zde
č.46/2014 Smlouva o zřízení VB zde
č.47/2014 Smlouva o dílo + dodatek č. 1 - projekt na cyklostezku

zde

zde_dodatek

č.48/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - rekonrukce budovy čp. 30 zde
č.49/2014 Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance zde
č.50/2014  Prodloužení smlouvy - přijetí nabídky na dodávku elektřiny zde 
č.51/2014 Smlouva o poskytnutí příspěvku - kultura  zde
č.52/2014 darovací smlouva - vodovodní a kanalizační řady zde
 

Rok 2013

 
č.  1/2013 Příloha ke smlouvě mandátní - lesní hospodář zde
č.  2/2013 Smlouva darovací - MŠ zde
č.  3/2013 Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci zde
č.  4/2013 Smlouva darovací - MŠ zde
č.  5/2013 Smlouva darovací - MŠ zde
č.  6/2013 Smlouva o ceně za provoz systému........komunálních odpadů zde
č.  7/2013 Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů - ZŠ, MŠ zde
č.  8/2013 Darovací smlouva - kanalizace zde
č.  9/2013 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o provedení prací - lesy zde

č.10/2013

Smlouva o běžném účtu  zde
č.11/2013 Dodatek č. 1 - stavba MŠ zde
č.12/2013 Smlouva o nájmu - tenisový kurt zde
č.13/2013 Dodatek č. 9 - veřejná autobusová doprava zde
č.14/2013 Veřejnoprávní smlouva - obecní policie zde
č.15/2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č.16/2013 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí zde
č.17/2013 Smlouva o sdružených dodávkách el. energie zde
č.18/2013 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostor zde
č.19/2013 Smlouva o poskytnutí grantu zde
č.20/2013 Dohoda o vypořádání nájemného za využívání obecních lesů zde
č.21/2013 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2013 zde
č.22/2013 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2013 zde
č.23/2013 Smlouva o nájmu - tenisový kurt zde
č.24/2013 Darovací smlouva zde
č.25/2013 Kupní smlouva č. 1577/12 zde
č.26/2013 Smlouva o výpůjčce zde
č.27/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zde
č.28/2013 Darovací smlouva - naučná stezka zde
č.29/2013 Smlouva o zavedení a provádění kontrol - dětská hřiště zde
č.30/2013 Smlouva o poskytnutí grantu n rok 2013 zde
č.31/2013  Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2013 zde
č.32/2013  Smlouva o ceně za provoz systému........... tříděného odpadu  zde
č.33/2013 Darovací smlouva - oprava komunikace  zde
č.34/2013 Darovací smlouva - hudební nástroje pro MŠ zde
č.35/2013 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2013 zde
č.36/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene  zde
č.37/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č.38/2013 Rámcová kupní smlouva zde
č.39/2013 Smlouva o poradenské činnosti zde
č.40/2013

Smlouva o poradenské činnosti

zde
č.41/2013 Smlouva o dílo - rekonstrukce přečerpávací stanice  zde
č.42/2013  Smlouva o zřízení věcného břemene  zde
č.43/2013 Darovací smlouva - oprava komunikace zde 
č.44/2013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - změna UP zde
č.45/2013 Darovací smlouva - oprava komunikace zde
č.46/2013 Smlouva o poskytnutí dotace - rekonstrukce komunikace zde
č.48/2013 Dodatek se smlouvě o nájmu nebytových prostor zde
č.49/2013 Smlouva o poskytnutí dotace - nová MŠ zde
č.50/2013 Smlouva o nájmu prostor - zděná čekárna zde
č.51/2013 Smlouva o dílo - oprava části komunikace K Vranému zde
č.52/2013 Dohoda o ukončení rámcové smlouvy zde
č.53/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č.54/2013 Darovací smlouva - podpora MŠ zde
 

Rok 2012

 
č.  1/2012 Příloha ke smlouvě mandátní - lesní hospodář zde
č.  2/2012 Smlouva o dodávce služeb - UVT spol s r.o. zde
č.  3/2012 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor zde
č.  4/2012 Smlouva o ceně za provoz systému........komunálních odpadů zde
č.  5/2012 Smlouva o ceně za provoz systému........komunálních odpadů zde
č.  6/2012 Smlouva o ceně za provoz systému........komunálních odpadů zde
č.  7/2012 Smlouva o ceně za provoz systému........komunálních odpadů zde
č.  8/2012 Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby zde

č.  9/2012

Smlouva o poradenské činnosti zde
č.10/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.11/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.12/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.13/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.14/2012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor zde
č.15/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.16/2012 Smlouva o poskytnutí grantu na rok 2012 zde
č.17/2012 Smlouvy o ceně za tříděný odpad zde
č.18/2012 Smlouva darovací - dlouholetá spolupráce zde
č.19/2012 Smlouva o poradenské činnosti zde
č.20/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č.21/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č.22/2012 Smlouva - dodatek č. 7 - veřejná autobusová doprava zde
č.23/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č.24/2012 Smlouva o poradenské činnosti zde
č. 25/2012 Smlouva o nájmu - tenisový kurt zde
č. 26/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 27/2012 Smlouva o výpůjčce zde
č. 28/2012 Smlouva o dílo - přestavba části objektu na MŠ zde
č. 29/2012 Smlouva o dílo - studie napojení vodovodu Ohrobec na VDJ Dolní Břežany zde
č. 30/2012 Darovací smlouva - oprava komunikací zde
č. 31/2012 Smlouva byla zrušena - chybné údaje. V současné době je připravená k podpisu nová.  
č. 32/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 33/2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č. 34/2012 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu prostor zde
č. 35/2012 Smlouva o bezúplatném převodu majetku zde
č. 36/2012 Smlouva o nájmu hrobového místa zde
č. 37/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 38/2012 Smlouva o dílo - těžba a přibližování dřeva zde
č. 39/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 40/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 41/2012 Smlouva darovací - informační cedule zde
č. 42/2012 Smlouva darovací - vodovodní řád zde
č. 43/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 44/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 45/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 46/2012

Smlouva kupní - p.č. 39/2, 8/19

zde
č. 47/2012 Smlouva zakládací o zaožení obecně prospěšné společnosti - MAS zde
č. 48/2012 Smlouva o poskytnutí dotace - hasiči zde
č. 49/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene - chodník Károvská zde
č. 50/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 51/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 52/2012 Smlouva o nájmu prostor - čp. 30 zde
č. 53/2012 Smlouva darovací - orientační cedule zde
č. 54/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 55/2012 Smlouva o pracovnělékařské péči zde
č. 56/2012 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení zde
č. 57/2012 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - vodovodní a kanalizační řad zde
č. 58/2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č. 59/2012 Smlouva o ceně za provoz systému....... komunálního odpadu zde
č. 60/2012 Smlouva veřejnoprávní - MŠ zde
č. 61/2012 Smlouva darovací - MŠ zde
č. 62/2012 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zde
č. 63/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 64/2012 Smlouva o výpůjčce - nákup a rozmístění kompostérů zde
č. 65/2012 dodatek k licenční smlouvě zde
č. 66/2012 Smlouva darovací - ekologické účely zde
č. 67/2012 Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů - MŠ zde
č. 68/2012 Smlouva o ceně za provoz systému ............ komunálních odpadů zde
č. 69/2012 Smlouva darovací - vodovodní řad zde
č. 70/2012 Smlouva darovací - vodovodní řad zde
č. 71/2012 Smlouva o poradenské činnosti zde
č. 72/2012 Smlouva darovací - oprava komunikací zde
č. 73/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 74/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 75/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 76/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 77/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 78/2012 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zde
č. 79/2012 Dodatek č. 4 - o nájmu prostor zde
č. 80/2012 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 81/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 82/2012 Dodatek č. 8 - veřejná autobusová doprava zde
 

Rok 2011

 
č. 44/2011 Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu Základní školy ve Vraném nad Vltavou zde
č. 45/2011  Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení zde
č. 46/2011 Smlouva mandátní zde
č. 47/2011 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 48/2011 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 49/2011 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zde
č. 50/2011 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zde
č. 51/2011 Smlouva o dílo č. 16/SW/11 zde
č. 52/2011 Smlouva na elektronické spisové služby zde
č. 53/2011 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 54/2011 Smlouva o připojení  čp.30 zde
č. 55/2011 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - čp.30  zde
č. 56/2011 Pojistná smlouva - přívěsný vozík zde
č. 57/2011  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č. 58/2011 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č. 59/2011 Smlouva o posklytnutí účelové dotace zde
č. 60/2011 Smlouva + dodatek zde
č. 61/2011 Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě zde
č. 62/2011 Smlouva o ceně za provoz ........... odstraňování komunálního odpadu zde
č. 63/2011 Smlouva o poskytnutí zvýhopdněných podmínek zde
č. 64/2011 Dodatek k mandátní smlouvě č. 201102 zde
č. 65/2011 Smlouva mandátní zde
č. 66/2011 Smlouva darovací zde
č. 67/2011 Smlouva o zřízení věcného břemene zde
č. 68/2011 Dodatek č. 4 - ke smlouvě o závazku služby ve veřejné linkové dopravě zde
č. 69/2011 Dodatek č. 5 - ke smlouvě o závazku služby ve veřejné linkové dopravě  zde
č. 70/2011 Kupní smlouva zde
č. 71/2011 Dodatek č. 6 - ke smlouvě o závazku služby ve veřejné linkové dopravě

zde

č. 72/2011 Smlouva o  nájmu pozemku zde
č. 73/2011 Smlouva o zimní údržbě komunikací v obci zde
č. 74/2011 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zde
č.75/2011 Darovací smlouva zde
č. 76/2011 Smlouva o koupi motorového vozidla zde
č. 77/2011 Smlouva o spolupráci při rozšíření hřbitova zde
č. 78/2011 Darovací smlouva zde
č. 79/2011 Smlouva o dílo zde
č. 80/2011 Smlouva o dílo zde
č. 81/2011 Smlouva o spolupráci a o poskytnutí investičního příspěvku zde
č. 82/2011 Pojistná smlouva zde
č. 83/2011 Smlouva o poradenské činnosti zde
č. 84/2011

Smlouva o poradenské činnosti

zde
č. 85/2011 Cenová příloha pro rok 2012 zde
č. 86/2011 Smlouv o zřízení věcného břemene zde
č. 87/2011 Veřejnoprávní smlouva zde
č. 88/2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu zde