Velkoobjemový domovní odpad bude možno vynést  od 28.června 2024  cca 1000 hod.   do 29. června 2024 do 1200  hod.vo obr

do přistavených kontejnerů na tato místa:

1) křižovatka  K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2)  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)

4) Ořechová (u křižovatky s ul. Lískovou)   - POZOR NOVÉ STANOVIŠTĚ

5)  ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6) křižovatka  Meruňková – Jarovská

7) v Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před dům čp. 59  v sobotu 29.6. od 8:30 do 9:00h

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize, lednice, barvy, baterie, oleje a podobné).