Návrh nového vodovodního přivaděče zde.

Žádost o změnu PRVK do roku 2015 zde a podklady pro realizace zde  ze dne  24.6.2014.
Tato žádost umožní změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a       umožní vytvoření dokumentace pro územní a později stavební řízení na pořízení nového     přivaděče vody do mikroregionu a jeho financování z možných budoucích dotačních titulů.           titulů