V neděli 30.11.2014 v 17 hodin se k kostele sv. Markétyve Zvoli konáadvent-kostel.obr

ADVENTNÍ SETKÁNÍ.

Zazní adventní písně.

Můžete si přinést k požehnání vlastní adventní věnec.