1. SčV oznamujelogo 1 scv

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY ve čtvrtek 26.2. od 8:30 h  do  11:30 h.

z důvodu opravy redukčního ventilu VHS Benešov.