Bude možno vynést vo obr

od 13. března 2015 po 15 hodin  do 14. března 2015 do 12 hodin

do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I (u kontejnerů)
  • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  • křižovatka Meruňková - Jarovská.
  • pro obyvatele Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára před čp. 59 v sobotu 14. března od 8:30 do 9:00 hodin. Zde bude možné odevzdat i železný srot.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televizem lednice, barvy, baterie, oleje a podobné).