V prosinci loňského roku jsme Vás informovali o chystaném poptávkovém řízení na snížení ceny odvozu popelnic nabio.obr bioodpad.

Z poptávkového řízení vyplynulo, že společnost Pražské služby nabízí našim občanům nejnižší ceny za vývoz bioodpadu. Z tohoto důvodu doporučujeme pokračovat ve Smlouvě o vývozu bioopdadu s touto společností.

Sezónní vývoz bioodpadu je prováděn od dubna do listopadu daného roku. O prvním svozu Vás budeme včas informovat. Oznámení o úhradě za vývoz bioodpadu na daný rok rozesílá spol. Pražské služby vždy od 2/2 března.