v sobotu 28. března 2015 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr

ve 12:00 hodin ulice K lesíčku u restaurace (Károv) -  nakládka 20 minut

ve 12:30 hodin ulice Károvská u pekárny (Ohrobec) - nakládka 20 minut.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Budou se odebírat: olověné akulumulátory, lednice, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, barvy, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat ! (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).