Sezónní svoz BIOODPADU, který vyváží spol. Pražské služby a.s. od dubna do listopadubio.obr

začíná v dubnu v sobotu 4.4. a bude vyvážen pravidelně každý sudý týden v sobotu. Poslední svoz bude uskutečněn     28. listopadu.

Složenky na úhradu vývozu zasílají Pražské služby a.s. poštou v průběhu měsíce dubna.