znak2str kraj.obrJak jsme již informovali v posledním čísle Ohrobeckého zpravodaje, požádala naše obec Středočeský kraj o

dotaci na několik projektů. Konkrétně jde o podporu zřízení základní školy, o dostavbu splaškové kanalizace na Kárově a o restauraci zvoničky. Tento týden nám krajské zastupitelstvo všechny dotace schválilo a náš obecní rozpočet se tak zvýší zhruba o 4,5 milionu korun, což musíme považovat za obrovský úspěch.

Obec požádala o 2,8 mil korun na vybudování a zprovoznění nové základní školy. Jde o rekonstrukci bývalé budovy obecního úřadu v majetku obce. Náklady na stavební část školy budou předběžně činit 7,2 milionu korun.

Další žádost o dotaci ve výši 1,6 mil. Kč se týká splaškové kanalizace v Kárově, jejíž výstavba započala už v roce 2007. Dotace je určena na dostavbu posledního úseku kanalizace v této oblasti, kde náklady budou činit předběžně 1,95 mil. korun.

Těší nás samozřejmě i schválení dotace na restauraci zvoničky, kterou má naše obec ve svém znaku. Získali jsme dotaci 110 tisíc korun. Zvonička je jednou z nejvýznamnějších a nejpůvabnějších dochovaných exteriérových památek Ohrobce a restaurátoři ji vyhodnotili jako dílo nesporné historické a umělecké hodnoty. Cílem akce je celková restaurace památky, přesun na nové místo a osazení na nový základ. Náklady budou činit předběžně 270 tisíc korun.