Městský úřad Černošice, jako vodoprávní úřad, vydává veřejnou vyhlášku ve veřejném zájmu 

s platností do odvolání

ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČERNOŠICE PRO ÚČELY ZALÉVÁNÍ HŘIŠŤ A TRÁVNÍKŮ, NAPOUŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A BAZÉNŮ, MYTÍ AUT.

Celé znění veřejné vyhlášky k nahlédnutí ZDE