Ve dnech   2. - 4. října    bude v naší obci kominík.kominik.obr

Objednání kontroly a čištění spalinových cest v rodinném domě, včetně vyhotovení zprávy lze objednat na obecním úřadě na tel. 257760338, 736 621 921.

Práci bude provádět osvědčená firma, kominík, který v obci již byl: Branické kominictví, Údolní 1103, 142 00 Praha 4