Společnost ČEZ Distribuce a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o 

odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Celé znění k nahlédnutí ZDE