od pátku 25.9. do pondělí 28.9. budou v naší obci přistaveny kontejnery na BIOODPAD.

Kontejnery budou umístěny na tato stanoviště:

- křizovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

- ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

- ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

- křižovatka Károvská - Na Širokém I

- ulice K Lesíčku u zahrádkářů

- křižovatka Meruňková - Jarovská

- pro občany Ohrobeckého údolí bude přistaven kontejner (během pátku od 18h - soboty 9h) před dům čp. 59.

Do kontejneru lze odkládat pouze: opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50 cm, průměru 3 cm).

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !